بیمه حوادث چیست؟ بیمه حوادث یک نوع بیمه است که برای تامین سرمایه بیمه در صورت فوت , نقص عضو و از کار افتادگی دائمی (کلی یا جزئی )  بيمه‌گذار (برای اشنایی بیشتر به پست بیمه چیست مراجعه کنید) بر اثر حوادث و پرداخت غرامت از کار افتادگی موقت بر اثر حوادث و جبران هزینه های درمان در صورت جراحت و اسیب دیدگی در اثر حوادث میباشد.

بیمه حوادث

بیمه حوادث

بنا بر تعریف بیمه حوادث چهار را شامل میشودند:

ریسک ها اصلی بیمه حوادث

 1. فوت و نقض عضو
 2.  از کار افتادگی دائمی

 

ریسک های فرعی بیمه حوادث

 1. جرات در حوادث
 2. از کار افتادگی موقت

در بیمه نامه حوادث و ریسک فوت و نقض عضو و یا ازکار افتادگی دائمی به صورت مقطوع تعیین میشود و در صورت تحقق خطر و یا حادثه شامل پرداخت سرمایه بیشمه میشود. بیمه گذار برای تامین هزینه های پزشکی و درمانی حداکثر تا میزان ذکر شده در بیمه نامه صادر شده میتواند استفاده کند. بیمه حوادثبه طور کلی برای تامین دو ریسک اصلی صادر میشود و تعهد جبران هزینه های پزشکی و پرداخت غرامت بیکاری پیرو قبول دو ریسک اصلی یا یکی از انهاست.

در بیمه حوادث  ارزش بازخرید و ذخیره ریاضیوجود ندارد زیرا این نوع بیمه نامه برای تامین خطر از کار افتادگی و فوت میشود و جنبه پس اندازی را ندارد. در بیمه حوادق کسب ریاضت کتبی شخص بیمه شده ضروری است و طبق قانون بیمه ; ماده 23 :

بيمه عمر يا بيمه نقص يا شكستن عضو شخص ديگري در صورتي كه آن شخص قبلاً رضايت خود را كتباً نداده باشد باطل است.

بیمه حوادث چیست

باید خود را در مقابل حوادث بیمه کنیم.

 

بيمه حوادث بصورت گروهي و انفرادي عرضه مي شود . در بيمه نامه حوادث انفرادي مشاغل به پنج طبقه تقسيم مي شود و براي هر طبقه دارای نرخ های خاص خود است . اين نرخها براي هزينه های فوت و نقص عضو و از كار افتادگي و نيز هزينه هاي بستري و .. متفاوت است .

درصورتی که بیمه گذار علاوه بر حرفه عادی خود به اموری همچو شکار,سوارکاری,غواصی, قایقرانی و.. که خطرات ان بیشتر است شامل نرخ های اضافی برای پوشش این موراد است.

انواع بيمه هاي حوادث :

بیمه حوادث

بیمه حوادث انفرادی

 

بيمه حوادث انفرادي :

این نوع بیمه نامه به صورت 24 ساعته می باشد و شامل  خطرهاي شغلی، حرفه ای، ورزشی، تحصيلی، ماموريت، مسافرت و… میباشد.

 

 

بیمه حوادث گروهی

این نوع بیمه نامه برای تعداد 10 نفر صادر میشود و دارای یکی از شرایط زیر میباشد:

 •  بيمه حوادث تمام اوقات (24 ساعته)
 •   بيمه حوادث شغلي
 • بيمه حوادث تحصيلي
 • بيمه حوادث ورزشي
 •  بيمه حوادث ماموريت
 •  بيمه حوادث توريستي، مسافرتي

 

بیمه مسافرت به خارج از کشور:

در بیمه نامه مسافرت برای راحتی مسافرینی که قصد خروج از کشور را دارند توسط شرکت بیمه بسته میشود و کلیه خسارات و هزینه های درمانی بیمه شدگان در کشور مقصد طبق قوانین و ضوابط بیمه نامه به صورت ارزی پرداخت میشود

بیمه حوادث چیست

بیمه حوادث خانواده:

این نوع بیمه نامه برای حفاظت کل افراد خانواده در تمام اوقات و پوشش به صورت 24 ساعته می باشد.

 

 

 انواع ريسكها در بيمه حوادث :‌

این نوع ریسک به صورت معمول ضمن بیمه نامه حوادق تا میزان معینی که در بیمه نامه ذکر شده است تامین میشود که شامل هزینه های پزشکی و جراحی و دارویی و بستری شدن در بیمارستان هاست.مبغ مورد پرداخت در بیمه نامه ذکر میشود.

 •  فوت بيمه شده :‌
  در صورتي كه بيمه شده بر اثر وقوع يكي از خطرهاي مشمول بيمه فوت كند بيمه گر متعهد است سرمايه بيمه مقطوع پيش بيني شده در بيمه نامه را پرداخت کند.
 •  نقص عضو و از كار افتادگي دائم کلی : (‌صد در صد سرمايه بيمه پرداخت مي شود )
  در حوادثی که اعضای بدن فرد بیمه شده قطع شود و یا قادر به انجام فعالیت طبیعی نباشد جزو نقض عشو و از کار افتادگی دائمی به شمار میشود. البته اظهارات پزشک کارشنان و تعیین درجه نقض عضو و از کار افتادگی دائمی ضروری است

 از كارافتادگي دائم جزئی : موارد آن در آيين نامه شماره 23 ذكر شد(به اول مقاله مراجعه کنید)

بیمه حوادث از كارافتادگي موقت :‌
در صورتی که فرد بیمه شده برای مدتی قادر به انجام کار و فعالیت نباشدو برای مدتی از کسب درامدو معاش ناتوان باشد بر پایه البته اظهارات پزشک کارشنان یا اظهار نظر مقامات پزشک قانونی مبلغی به عنوان روزانه یا هفتگی طبق بیمه نامه تا مدت معیین و توافق شده به اسیب دیده پرداخت میشود.  چون این بیمه نامه شامل ريسک تبعی و تأمين اضافی است بيمه شدن آن موكول به قبول بيمه فوت و نقص عضو يا يكي از آنهاست و ميزان آن نيز به تناسب جمع سرمايه بيمه فوت و نقص عضو تعيين مي شود .

 • ث – جبران هزينه هاي پزشكي :
  این نوع ریسک به صورت معمول ضمن بیمه نامه حوادق تا میزان معینی که در بیمه نامه ذکر شده است تامین میشود که شامل هزینه های پزشکی و جراحی و دارویی و بستری شدن در بیمارستان هاست.مبغ مورد پرداخت در بیمه نامه ذکر میشود.

خطرات بيمه شده :

تأمين بيمه گر با رعايت استثنائات و محدوديت هاي مندرج در بيمه نامه ، شامل تحقق خطر(حادثه) موضوع ماده 8 اين بيمه نامه  مي باشد. .