در پست بیمه چیست برخی از اصطلاحات مهم بیمه را بررسی کردیم در این پست نیز چندین اصطلاح اساسی دیگر را بررسی میکنیم.

بیمه گذاز و بیمه گر:

بر اساس این پیمان شرکت بیمه (بیمه‌گر) تعهد می‌کند در برابر مقدار پولی که فرد یا شرکت دیگری (بیمه‌گذار) به او پرداخت می‌کند، زیان وارد شده به بیمه‌گذار را در پی رویدادی ناخواسته جبران کند. البته شرایط پرداخت هر نوع بیمه نامه ای متفاوت است و از سوی شرکت های بیمه تعیین میگردد.

اصل غرامت یا زیان :

اصل غرامت

اصل غرامت

اصل غرامت در بیمه به معنای پرداخت خسارت وارده توسط بیمه گر به بیمه گذار میباشد. غرامت شامل تعهدات نقدی یا جایگزینی و به طور کل شامل هر چیزی که در بیمه نامه ذکر شود میباشد.

بیمه های عمر و حادثه اصل غرامت کاربرد ندارد.

 

 

 

اصل حد اعلای حسن نیت:

اصل حد اعلای حسن نیتیکی از مهم ترین اصل های بیمه اصل حد اعلای حسن نیست است . مبتنی بر ایجاد نیت خیر خواهانه بین بیمه گر و بیمه گذار میبشاد. با پیروی از این اصل هنگام صدور بیمه نامه اطلاعات کامل و صحیح از طرف بیمه گذار به بیمه گر اعلام میشود. در هنگام وقوع خطر یا تشدید ان بیمه گذار اطلاعات لازم را به منظور رسیدگی به خسارت در اختیار بیمه گر قرار میدهد.

 

 

 

اصل نفع بیمه‌ای:

اصل نفع بیمه‌اییعنی ذینفع بودن بیمه‌گذار، از بقاء و سالم ماندن آنچه بیمه می‌کند.در واقع این اصل زمانی واقع می‌شود، که بیمه‌گذار از سالم ماندن مورد بیمه نفع حاصل کند و در معرض خطر قرارگرفتن بیمه شده، موجب ضرر و زیان برای بیمه‌گذار باشد.

به زبان ساده تر یک فرد درصدد گرفتن بیمه نامه است باید قانونا اختیار بیمه کردن اموال ,  حادثه یا زندگی خود را داشته باشد و هر گونه حادثه تحت پوشش بیمه باعث زیان مالی بیمه گذار ( فرد بیمه شوند ) گردد.

 

 

اصل علت نزدیک :

به طور خیلی ساده یعنی اینکه علت وقوع حادثه  و خسارات واده ارتباط مستقیم داشته باشند. مثلا در تصادفی بدنه ماشین دچار صدمه شود.

 

اصل داوری:

در صورت وقوع اختلاف بین بیمه گر و بیمه گذار طرفین با توجه به طولانی بودن مدت زمان بررسی در دادگاه و مسائل کاهش اعتبار شرکت بیمه . در صورت بروز اختلاف بیمه گذار و بیمه گر یک نماینده از  طرف بیمه گر و نماینده ای از طرف بیمه گذار به بررسی دعاوی میپردازند و در صورت عدم نتیجه به دادگاه مراجعه میکنند.