اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیک

اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیک

تا زمانی که طرح نسخه نویسی به صورت روتین اجرا نشود این احتمال بسیار کم خواهد بود که بتوانیم از قاچاق دارو جلوگیری نماییم، بر همین اساس تغییرات باید به وجود آید. قاچاق دارو را می توانیم با توجه به آنکه به عنوان یک مشکل اساسی از آن یاد می شود تا حد امکان بهبود ببخشیم....
بیمه تأمین اجتماعی و بدهی های تسویه نشده آن

بیمه تأمین اجتماعی و بدهی های تسویه نشده آن

از جمله مهم ترین بیمه هایی که در کشور وجود دارد و به عنوان یکی از بزرگ ترین بیمه های پایه در جریان است به بیمه تأمین اجتماعی باز می گردد. این بیمه از هر نظر مورد قبول بسیاری از اداره ها قرار می گیرد، بنابراین باید در تلاش باشیم تا بتوانیم این بیمه را سرپا نگه داریم و...
بیمه ها می توانند از معافیت مالیات برخوردار باشند!

بیمه ها می توانند از معافیت مالیات برخوردار باشند!

قراری بر معافیت مالیاتی برای بیمه ها وجود نداشت، اما حالا با توجه به اینکه تغییراتی در مالیات به وجود آمده به احتمال بسیار زیاد معافیت بیمه ای هم به تأیید خواهد رسید. رسانه ها در این بین فشارهایی را به وجود آوردند تا پاسخ هایی در خصوص ابهامات داده شود، بر اساس این...

بیمه ها و جلوگیری از طرح اجباری شدن هزینه درمان ناباروری

همانطور که می دانید در زمینه ی درمان ناباروری مشکلاتی دیده می شود. یکی از مشکلات هزینه های بسیار بالای مربوط به درمان خواهد بود که روز به روز هم بیشتر از قبل می شوند. هزینه هایی که برای درمان ناباروری برآورد کرده اند می تواند برابر با حقوق یکساله برای زندگی یک کارگر...
بیمه حوادث طبیعی و بیمه شدن تمامی خانه ها

بیمه حوادث طبیعی و بیمه شدن تمامی خانه ها

خانه های مختلفی در کشورمان ایران قرار دارد که می تواند در برابر حوادث طبیعی تزلزل نشان داده و به سرعت ویران شوند، بنابراین صندوقی باید تشکیل شود. در حال حاضر تلاش ها برای این کار بسیار در حال انجام است که صندوق بیمه حوادث طبیعی برقرار شود تا با کمک آن بتوان به راحتی...