هزینه های بسیاری وجود دارد که در زمینه ی بیمه شخص ثالث موتورسیکلت می توان پرداخت نمود اما پس از خودرو ، بیمه شخص ثالث موتورسیکلت هم اهمیت دارد.

در بین انواع بیمه هایی که وجود دارد این دو بیمه باید در کنار هم وجود داشته باشند تا بتوان به نبود و اهمیت یک بیمه در نبود آن پی برد. تنها زمانی متوجه آن خواهیم شد که شاید کار از کار گذشته باشد و خسارت هم به بالاترین حد خود رسیده باشد. بنابراین این موضوع که دارندگان موتورسیکلت ، بیمه شخص ثالث را برای خود برقرار کنند بسیار ارزشمند است. در کنار آن ترغیب رانندگان با اهمیت تر خواهد بود.

هزینه بیمه شخص ثالث موتورسیکلت

این بیمه نامه از نوع اجباری تعریف می شود. این به عنوان یک نوع بیمه از نوع شخص ثالث و در زمره ی بیمه های اجباری محسوب می شود. هر فردی به عنوان راننده یک مسئولیت مدنی و اجتماعی دارد و آن هم این بیمه برای پرداخت خسارت در صورت بروز هر نوع تصادفی خواهد بود. متأسفانه پذیرش این موضوع مهم از نظر بسیاری از افراد مشکل است . تنها راهکار بخشودگی است. همه ساله در زمان پایان سال بخشودگی برای این گروه از راننده ها در نظر گرفته می شود تا بتوانند با استفاده از آن بیمه خود را پایه گذاری نمایند.

آنچه که می تواند بر روی قیمت نهایی بیمه شخص ثالث تأثیرگذار باشد به تعداد سیلندر ، نوع کاربری آن و در نهایت سقف تعیین شده برای دیه بستگی دارد. هرچه این عدد بالاتر برود نرخ نهایی برای بیمه شخص ثالث خودرو هم بالاتر خواهد رفت. انواع موتورسیکلت هایی که وجود دارند در دسته بندی های بارکشی و شخصی طبقه بندی می شوند و دسته ای هم برای مسابقه هستند. در زمانی که بیمه شخص ثالث برای موتور مسابقه ای تعریف شود نرخ مربوطه به سی درصد بالاتر خواهد رسید.

زیرا در رابطه با موتورسیکلت های از نوع مسابقه ای در صورت بروز هر نوع حادثه ای میزان خسارت ودیه بالاتر است و بر همان اساس نرخ دیه هم متفاوت خواهد بود. امروزه رانندگان موتورسیکلت ها به مسافرکشی هم گرایش دارند و تعداد زیادی از موتورها از این دسته هستند که معمولا صاحب آنها اقدامی برای برقراری بیمه شخص ثالث ندارد. برخی از آنها هم حتی پلاکی ندارند.

هزینه بیمه شخص ثالث موتورسیکلت

سخت گیری پلیس بر روی موتورسیکلت هایی که به امر مسافر کشی مبادرت می ورزند بیشتر از موتورسیکلت های معمولی خواهد بود. کمترین میزان نرخ بیمه ای برای موتورها از پنجاه و هفت هزار تا حدود چهارصد هزار تومان متفاوت خواهد بود.  کمترین تعداد روز بیمه ای هم از پنج روز آغاز می شود. به دلیل نوع عارضه ای که در حوادث رانندگی رخ می دهد که مربوط به سر و جمجمه است باید در زمان رانندگی دقت بیشتری شود. از لایه کشیدن بین ماشین ها خودداری نمایند تا گرفتار چنین عوارضی نشوند.

فرقی ندارد که موتورسیکلت از نوع بنزینی باشد یا از نوع برقی در هر صورت باید برای بیمه کردن آن به عنوان یک راکب اقدام نمایید.

نظر شما درباره هزینه بیمه شخص ثالث موتورسیکلت چیست؟ نظر خود را با ما به اشتراک بزارید.

منبع:

دیجیاتو