یکی از مهم ترین اتفاقاتی که می توانیم پس از راه اندازی هرکاری به آن توجه داشته باشیم مقوله ی مربوط به بازدهی می باشد که در خصوص بیمه این هدف تا حدودی جبران نشده است.

جامعه ای که ما در آن زندگی می کنیم جامعه ای خواهد بود که به شدت نیازمند توجه بوده و باید از نظر درمانی بیمه ها موقعیت های ویژه و بهتری را برای آنها در نظر بگیرند. در صورتی که بیمه ها وارد عمل نشوند در نهایت بار انواع بیماری در جامعه ما بالا خواهد رفت و بر همین اساس می توانیم بگوییم که پاسخ مناسبی را با افزایش تعداد بیمه ها دریافت نمی کنیم زیرا در نهایت بازدهی خوبی نداریم و بیمه ها بر روی کاهش بار بیماری ها اثری ندارند.

صنعت بیمه با بازدهی خوبی همراه نیست!

در بین بررسی هایی که انجام می دهیم شاید به این نکته دقت کرده باشید که تعداد بیمه ها  و خدماتی که به مردم ارائه می دهند روز به روز در حال افزایش است ، اما از طرف دیگر با وجود این تعداد از خدمات پاسخ مناسبی دریافت نمی شود. بنابراین باید بررسی نمود که اشکال این پروسه در کجا بوده و باید به نحوی آن را حل کرد. برخی ها که در عرصه ی اقتصادی فعالیت هایی دارند به این موضوع اشاره می کنند  که در حال حاضر از نظر بیمه ای پیشرفت های قابل توجهی نداریم.

نقش بیمه در جامعه ما باید گسترده تر از آنچه باشد که در حال حاضر آن را می بینیم. بنابراین از نظر این فعالان هیچ امیدی به بیمه ها نبوده و در نتیجه بیمه ها می توانند تنها رشد کنند و جامعه را به سمت پیشرفتی هدایت نخواهند کرد. در خصوص واحدهای بسیار بزرگ صنعتی یک شعار اصلی ترغیب این افراد برای استفاده از بیمه خواهد بود اما چگونه این ترغیب را ایجاد کنیم؟ آیا در هر خسارت بزرگ پرداخت ها به موقع صورت گرفته و بر اساس قراردادهای بسته شده بوده است؟

صنعت بیمه با بازدهی خوبی همراه نیست!

شرکت های بسیار بزرگ باید از بیمه به عنوان یک پناهگاه یاد کنند در حالی که اینگونه نبوده و بیمه را تنها راهی برای از دست دادن سرمایه خود می دانند. مثلا در خصوص خسارت های آتش سوزی که یکی از رایج ترین خسارت ها برای واحدهای صنعتی بزرگ هستند مشکل اصلی را می توان به پرداخت طولانی مدت آنها نسبت داد. یک کارفرما تا چه زمانی باید منتظر بماند تا در نهایت حق خود را دریافت کند. این چنین بازدهی مربوط به بیمه موجب شده تا حمیات های کمتری از آن صورت پذیرد.

نظر شما درباره بازدهی صنعت بیمه چیست؟ نظر خود را با ما به اشتراک بزارید.

منبع:

تی نیوز