در خصوص مشکلاتی دیگری که در مناطق سیل زده وجود دارد می توان به دفترچه های بیمه ای اشاره داشت که شاید با اتمام اعتبار مواجه شده باشند.

در مناطق سیل زده دیگر خانه ای وجود ندارد که افراد بخواهند در آن زندگی کنند ، حالا که سیل به اتمام رسیده در واقع می توان گفت که یکی از بدترین شرایط موجود را می توانیم به مشکل نبود دفترچه بیمه برای ارائه دادن خدمات بدانیم. این مشکل را نمی توان با هیچ روشی حل نمود مگر آنکه خود افراد بتوانند به صورت حضوری به مراکزی که مربوط به ارائه خدمات بیمه خدمات تأمین اجتماعی می باشد مراجعه نمایند و در نهایت با ارائه نمودن کد ملی که برای آنها می باشد خدمات را دریافت کنند.

خدمات درمان بدون دفترچه بیمه

این شرایط در حقیقت برای مراکزی قابل اجرا می باشد که مربوط به خود تأمین اجتماعی باشد. در این صورت می توان گفت که این مراکز به دلیل ملکی بودن می توانند از همان دفترچه بیمه نیز کمک بگیرند. البته در ابتدا باید کد ملی ارائه شود. در نهایت خدما درمانی نیز مورد استفاده خواهد بود.

این وضعیت سیل تا مدت ها ادامه دارد زیرا حالا پس از آنکه سیل به اتمام رسیده باید گل هایی که از سیل باقی مانده اند را از خانه ها خارج نمایند ، بنابراین با این وضعیت باید همکاری بین بخشی وجود داشته باشد که یکی از این همکاری ها را می توان بین تأمین اجتماعی و دولت و مردم دانست. این درک متقابل وجود دارد. در حقیقت سازمان تأمین اجتماعی می تواند لیست هایی را مشخص کند . لیستی از این تعداد در این استان ها نیز موجود است که با همکاری سازمان می توان این افراد بیمه شده را با استفاده از کد ملی قبول نمود و کارهای آنها را انجام داد.

خدمات درمان بدون دفترچه بیمه

گستره ی تعامل ها در شرایط سختی مثل وقوع چنین اتفاقات غیرمنتظره ای بسیار زیاد وجود دارد و شاید برخی از مواقع برخی از قانون ها به صورت استثناء به تغییر منجربه شود و تنها این تغییر یک علت دارد و آن هم توجه نمودن خواهد بود. این تعامل ها به صورت یک شبکه گسترده مورد قبول خواهد بود و همواره برقرار می شود تا زمانی که مشکل موجود به خوبی رفع گردد در غیر این صورت هیچ راهی نمی توان برای آن پیدا کرد.

اگر اتفاقاتی این چنینی رخ دهد میزان استفاده مردم از خدمات بیمه ای بالا می رود زیرا انتظارها بر این است که آنها استفاده لازم را داشته باشند و از بیماری ها جلوگیری شود.

نظر شما درباره خدمات درمان بدون دفترچه بیمه چیست؟ نظر خود را با ما به اشتراک بزارید.

منبع:

تی نیوز