در نهایت دقت و مهارت و پس از  سال ها تلاش مستمر در حال حاضر موفق به حذف دفترچه های بیمه شدیم و این خود گام بزرگی در تحول نظام بیمه ای کشور خواهد بود.

در حال حاضر در اکثریت مراکز درمانی که به صورت کاملا فعال در زمینه ی خدمات درمانی در حال ارائه خدمت هستند بررسی ها نشان می دهد که دیگر استفاده کردن از دفترچه های بیمه معنایی ندارد و در نهایت این دفترچه ها به صورت کامل از بین خواهند رفت این خود می تواند گام بسیار مهمی در الکترونیکی شدن و حذف کاغذ در دولت الکترونیک باشد که رفته رفته در سایر ارگان هاهم شاید اجرایی شود. هم اکنون مراکز درمانی دفترچه ای را از شما قبول نخواهند کرد.

حذف کامل دفترچه های بیمه تأمین اجتماعی در مراکز درمانی فعال کشور

در سال گذشته تا به امروز این فرایند در مراکزی که به صورت ملی مربوط به تأمین اجتماعی بوده این کار صورت گرفته و در نهایت می توانیم بگوییم که در ابتدای امر این مراکب دفترچه ها را حذف کردند و تنها از راه ارائه کد ملی خدمات ارائه شده اند. اما حالا شاید در تمامی مراکز درمانی این فرایند صورت پذیرد و در نهایت می توانیم گوییم که تأمین اجتماعی در هر جایی که قراردادی داشته شاد نیازی به دریافت دفترچه نخواهد داشت. بنابراین تمامی بیمارستان ها و مراکز دولتی که فعالیت دارند نیازی به استفاده از دفترچه ها نخواهند داشت.

در ابتدا شاید زیرساخت های لازم اعم از ورود سیستم های جدید به این مراکز درخواست شود و این فعالیت ها صورت پذیرد تا در نهایت توان انتظار فعالیت های مستمر و خوبی را از مراکز داشت. وزارت بهداشت هم موافق این طرح است تا تنها از ارائه نمودن کارت ملی خدمات سلامت انجام شود.

حذف کامل دفترچه های بیمه تأمین اجتماعی در مراکز درمانی فعال کشور

یک سری از بیمارستان ها و مراکزی برای درمان وجود دارند که می توانیم از آنها استفاده کنیم اما در حال حاضر به صورت طرح هستند و در آینده ای نزدیک اجرایی می شوند و درصدی از آنها هم به بهره برداری خواهند رسید. بخصوص در شهرهای بزرگ تأسیس بیمارستان ها باید جدی تر گرفته شود. این بیمارستان هایی که از آن یاد می شود هم در تهران و هم در تبریز به عنوان شهرهای پرجمعیت مدنظر قرار دارد علاوه بر آن در شهرستان های کوچک هم به صورت نیمه ساخته دیده می شود که به مراحله اجرایی و بهره برداری خواهد رسید.

نظر شما درباره حذف کامل دفترچه های بیمه تأمین اجتماعی در مراکز درمانی فعال کشور چیست؟ نظر خود را با ما به اشتراک بزارید.

منبع:

تی نیوز