در طرح تحول سلامت دفترچه بیمه سلامت یکی از مهمترین تغییراتی بوده که رخ داده و این خود درصد زیادی از مردم را به داشتن دفترچه سوق داده است.

 شرایط داشتن بیمه سلامت

داشتن دفترچه بیمه راهی است که می‎توان هزینه‎های بسیار زیادی ناشی از خدمات درمانی را کاهش داد. اما در این بین از میان مردم درصد زیادی از آنها از پوشش بیمه‎ای خوبی برخوردار نبودند. بر همین اساس نیاز است تا شرایطی برای آنها در نظر گرفته شود. بیمه سلامت یکی از این شرایط بود البته برای افرادی که توانایی مالی خوبی نداشتند. اما متأسفانه به دلیل نبود راه‎های تشخیصی مناسب برای استفاده از این دفترچه همه افرادی که توانایی مالی دارند و ندارند در این بیمه عضو شده‎اند.

افزایش قیمت دفترچه بیمه سلامت

آشنایی با بیمه سلامت

بیمه سلامت دفترچه بیمه رایگانی بود که تقریبا درصد زیادی از افراد به استفاده از آن روی آورند. زیرا میزان هزینه‎ها را تا درصد زیادی کاهش داده است. اما این کاهش با استفاده از یارانه‎های درمانی برای مردم موجب شده تا بدهی‎های بسیاری برای بیمه سلامت به وجود آید. زیرا افراد تحت پوشش خارج از انتظار بیمه بوده‎اند. این ازدیاد جمعیت موجب کوتاهی در خدمات بیمارستاتی نشد، اما کارمندان بیمارستان و مکان‎هایی که این بیمه را تحت پوشش خود قرار داده‎اند از نارضایتی زیادی صحبت می‎کنند.

افزایش قیمت دفترچه بیمه سلامت

نارضایتی که از نظر بیمه‎ای به وجود آمده به دلیل عدم پرداخت هزینه‎ها می‎باشد. هزینه‎هایی که می‎تواند از یک بستری ساده تا یک عمل جراحی گسترده متفاوت باشد. از این رو از طریق بیمه سلامت تمهیداتی اندیشیده شد. این بیمه توانسته تا آزمونی را برای تشخیص برگزار کند. در این آزمون تمامی افرادی که خواهان درخواست بیمه سلامت هستند باید برررسی شوند. تنها افرادی که توانایی مالی ندارند در این آزمون تشخیص داده شده و در نهایت حق ماهانه تعیین شده را پرداخت نخواهند کرد.

افزایش قیمت دفترچه بیمه سلامت

 راهنمایی برای استفاده از بیمه سلامت

اما در مقابل قطعا افرادی وجود دارند که دوست دارند تا از دفترچه بیمه سلامت استفاده کنند. از این رو این افراد در صورت داشتن توانایی مالی باید در حدود بیست هزار تومان را به صورت ماهانه پرداخت نمایند. در این صورت می‎توان با یک حق بیمه در حدود دویست و چهل هزار تومانی از خدمات بیمه‎ای خوبی برخوردار شد و در نهایت از پرداخت آزاد این خدمات خودداری کرد. خدمات بیمه سلامت در حال حاضر از گستردگی بسیار زیادی همانند بیمه تأمین اجتماعی برخوردار نیست. اما در اغلب موارد در امکان دولتی این خدمات با کمترین قیمت ارائه خواهد شد. این راه حل می‎تواند رضایت کارمندانی که این خدمات را ارائه می‎دهند را نیز به دنبال داشته باشد.

نظر شما درباره افزایش قیمت دفترچه بیمه سلامت چیست؟ نظر خود را با ما به اشتراک بزارید.

منبع:

تی نیوز