صنایع دستی هم همانند سایر صنایعی که در کشور وجود دارند از هر نظر باید به صورت قانونی کار کند و دریافت کد تعرفه عوارض صنایع دستی یکی از این عوامل خواهد بود.

طرح های زیادی وجود دارند که می توانیم از آنها در زمینه های متعددی یاد کنیم. به عنوان مثال طرح هایی که در رابطه با صنایع دستی وجود دارد ، طرح هایی که برای گردشگری و همچنین میراث فرهنگی می توانیم به آن اشاره نماییم. هریک از آنها با هدفی مهم در نظر گرفته می شوند تا بتوانند آنطور که باید این هنر را در ایران رواج داده و به آنچه که باید نزدیک کنند. متأسفانه هنر صنایع دستی از هنرهای مهم بوده اما مورد بی توجهی بسیاری قرار دارد.

کد تعرفه عوارض صنایع دستی چیست؟

برای این که طرح هایی در رابطه با صنایع دستی و دیگر صنایع هنری مطرح شود نماینده هایی از بخش های مختلف حضور داشته اند تا بتوانند نقد و بررسی را در این خصوص ارائه داده و در نهایت نظرسنجی را برای تصویب برخی از طرح ها داشته باشند. تعدادی از افراد جدید در رابطه با صنایع دستی مشغول به کار هستند ، این افراد هم باید تحت پوشش بیمه ای قرار گیرند زیرا همه ی آنها در یک رده شغلی فعالیت دارند و هیچ تفاوتی بین آنها دیده نمی شود.

کد تعرفه عوارض جهت صدور پروانه ساختمانی یکی از تغییراتی است که باید نسبت به آن توجه لازمی صورت پذیرد. همکاری باید در رابطه با زیرساخت های ضروری به نسبت گذشته گسترده تر شود. این شرایط می تواند از تأمین نمودن زمین تا بالاتر گسترده باشد. در این زمینه بهتر است تا بازارهای دائمی را پیش روی خود داشته باشیم . بازارها در صورتی که دائمی شود قابل درک تر است و در ذهن ها بیشتر جای می گیرند.

کد تعرفه عوارض صنایع دستی چیست؟

از طرح های دیگر به تجارت الکترونیک در زمینه ی صنایع دستی می توان توجه کرد که علاوه بر آن به حوزه ی مربوط به گردشگری و همچنین میراث فرهنگی هم اشاره دارد. بررسی ها حاکی از آن هستند که در رابطه با تعداد افراد موجود در حدود هفتاد درصد را زنان تشکیل داده که سهم بزرگی از بازار را در دست خود دارند. رفته رفته این سهم بزرگ تر می شود. این زنان سرپرست خانوار هستند و بنابراین باید به این موضوع دقت شود که باید تحت پوشش بیمه قرار داشته باشند. ظرفیت ها را باید در این زمینه به کار گیریم که البته تاکنون در خصوص تخصصی شدن بازارها تنها در دو مرکز فروش صنایع دستی این خصوصی سازی انجام شده است. یکی از آنها میدان نقش جهان و دیگری خیابان ویلا تهران می باشد.

در صورتی که مجوز رسمی وجود داشته باشد این احتمال می رود که به سرعت تغییراتی را در روند کاری به وجود آورده و در نهایت تجارت الکترونیک را پایش نمود. این روند خود از دوباره کاری های بسیاری جلوگیری می کند.

نظر شما درباره کد تعرفه عوارض صنایع دستی چیست؟ نظر خود را با ما به اشتراک بزارید.

منبع:

تی نیوز