بیماران هموفیلی از بیماران پرهزینه ای هستند که هزینه های مربوط به درمان آنها باید به نوعی تأمین شود ، اما با توجه به وضعیت اقتصادی کنونی تأمین چنین هزینه هایی بسیار کمتر از حد معمول اتفاق می افتد.

بیماران خاص بیمارانی هستند که معمولا درمان آنها با یک پروسه ی بسیار طولانی همراه خواهد بود و در حقیقت تا پایان عمر خود نیاز به دارودرمانی دارند. معمولا چنین افرادی نیاز دارند تا هزینه های سنگین مربوط به داروهای آنها  تا حدودی تأمین شود. متأسفانه هریک داروی خریداری شده هزینه ای بسیار بالا را در اختیار این افراد قرار می دهد و برخی از آنها یا بهتر بگوییم درصد زیادی از آنها توانایی تأمین را ندارند.

پول داروی بیماران هموفیلی چگونه تأمین می شود؟

بسته ای به ممنظور برطرف کردن نیازهای مربوط به این بیماران هموفیلی در نظر گرفته شده که از نوع بسته های حمایتی بوده و در واقع برای از بین بردن نیازهای اولیه چنین افرادی نیاز است تا مورد استفاده قرار گیرد. خدمتی که به این بیماران نیز ارائه می شود بر اساس همان بسته های خدمتی مورد استفاده قرار خواهد گرفت. بسته ای که ابلاغی بوده و باید به سرعت از آن استفاده شود. این بیماران ، بیمارانی بسیار پرهزینه هستند و بنابراین در صورتی که دولت و بیمه ها حمایت های لازم را انجام ندهند قطعا با معضلاتی روبه رو خواهند شد.

خوشبختانه بیمه هایی که درصد بسیار کمی از آن توسط مردم پرداخت می شود همانند بیمه سلامت در زمره ی این بیمه ها جای دارند. بیمه سلامت با سهم بسیار کمی تمامی داروها را تحت پوشش قرار می دهد و ابلاغ های ضروری را برای این مسیر نیز تدوین نموده است. این پرداختی ها همانند قبل است و کوچک ترین تغییری از جمله کاهش قیمت ها در آن داده نشده که این خود نکته ی حائز اهمیتی خواهد بود.

پول داروی بیماران هموفیلی چگونه تأمین می شود؟

یکی از مهم ترین داروهایی که باید برای این افراد هموفیلی مورد استفاده قرار گیرد داروهایی از نوع فاکتورهای انعقادی خواهد بود. فرقی ندارد که یک فرد به صورت بستری در بیمارستان یا به صورت بستری باشد این داروها باید برای او در نظر گرفته شوند که خوشبختانه از نظر تأمین آنها مشکلی وجود ندارد. تأمین شدن داروی این افراد باید توسط انواع شرکت های دارویی موجود صورت پذیرد که تقریبا اکثر آنها همکاری های لازم را دارند و از نظر دارا بودن دارو ها هیچ مشکلی دیده نمی شود. علاوه بر دولت سایر نهادها همانند دیوان محاسبات هم در این امر مهم یاری رسان خواهد بود.

نظر شما درباره پول داروی بیماران هموفیلی چیست؟ نظر خود را با ما به اشتراک بزارید.

منبع:

تی نیوز