در صورتی که برای یک بیمار مشکلی در خصوص بیماری‎اش پیش آید و نیاز به مسافرت باشد، تأمین اجتماعی چنین هزینه‎هایی را تقبل خواهد کرد.

هر بیماری که برای درمان بیماری خود نیاز به مسافرت دارد باید هزینه‎های مربوطه را نیز پرداخت نماید. این هزینه‎ها در کنار هزینه مربوط به بیماری می‎تواند بسیار زیاد باشد و ممکن است برخی خانواده‎ها نتواند چنین هزینه‎ای را پرداخت کنند. از این رو باید بیمه چنین ویژگی داشته باشد که هزینه‎های مرتبط با بیماری را نیز تقبل نماید. البته شایان ذکر است تنها یک بیمار هزینه ندارد و اطرافیانی که با او به مسافرت برای درمان می‎روند هم هریک نیازمند پرداخت نمودن هزینه‎های مربوطه هستند.

بیمه‎شدگان سازمان تأمین اجتماعی به قوانین موجود احترام می‎گذارند و تمام این موارد را انجام خواهند داد. قوانین موجود به ماده پنجاه و هفت و شصت و دو نیز باز می‎گردد که دقیقا در هر دوی آنها بخصوص در ماده پنج از قانون شصت و دو به این موضوع اشاره شده است.

پرداخت نمودن هزینه های مربوط به مسافرت بیماران

تنها در شرایطی بیمه تأمین اجتماعی هزینه‎های مربوطه را تقبل خواهد کرد که در واقع در همان محل امکانات درمانی وجود نداشته باشد، بیمار اجبارا برای ادامه‎ی درمان خود نیاز داشته باشد تا از شهری به شهر دیگر یا حتی از کشوری به کشور دیگر انتقال پیدا یابد. این تغییرات باید از سوی پزشکی که وظیفه‎ی معالجه را برعهده دارد تأیید شود، در غیر این صورت بدون حضور تأییده پزشک احتمال رد چنین وضعیتی وجود دارد.

برای دریافت کردن این بیمه تمامی افراد از جمله رانندگانی که در قسمت بیرون از شهر و یا داخل شهر کار می‎کنند، همچنین تمام قالیبافان، کارگرانی که بر سر ساختمان‎ها فعالیت می‎کنند، تمام افرادی که بیمه بیکاری دریافت می‎کنند، کسانی که به صورت اجباری و غیر اجباری بیمه شده‎اند،می‏‎توانند اقدام به دریافت کنند. اما افرادی که بیمه شده هستند و در حرفه‎های مختلفی کار می‎کنند، همچنین کسانی که شغل آزاد دارند، علاوه بر آن افرادی که سرانه درمان آنها به عنوان مستمری بگیر کم می‎شود نمی‎توانند از چنین بیمه‎ای استفاده کنند. پس تمامی گروه‌ها نمی‎توانند از چنین بیمه‎ای استفاده کنند.

پرداخت نمودن هزینه های مربوط به مسافرت بیماران

در مواردی که امکان سفر وجود دارد و فرد می‎تواند خود بنشیند برای این موضوع مشکلی وجود ندارد، بر اساس این که از چه نوع بلیطی استفاده می‎شود و همچنین این که وسیله نقلیه از چه نوعی است می‎توان تقسیم بندی را انجام داد. اما بیمه هزینه‎ها را تا حدودی تقبل می‎کند، مابقی آن در واقع به این موضوع بستگی دارد که نرخ تصویب شده تا چه اندازه‎ای باشد. در مواقعی که بیمار قادر به نشستن نباشد، باید به صورت دراز کشیده در ماشینی دربست او را منتقل نمود. معمولا زمانی که خود بیمار برای درمان برود و تمامی کارها را خود بدون همراه انجام دهد تمامی هزینه‎های او و در صورتی که همراهی داشته باشد تنها نصف هزینه را به او پرداخت خواهند کرد.

منبع:

تی نیوز