بازار بیمه کشور یکی از مهمترین بازارهای تجاری است که این روزها حال خوشی ندارد. معمولا زمانی که وضعیت مالی و پیشرفت یکبار در شرایط خوبی به سر نمی‎برد انتظاراتی که در آن بازار دیده می‎شود به سمتی است که پیشرفت را افزایش دهند، نه اینکه از پیشرفت کاسته و همچنین بر پسرفت آن بیافزایند. شرایطی که این روزها بازار بیمه کشور ما با آن روبه رو می‎باشد در حقیقت همین است. بازار بیمه در ایران به سمتی پیش می‎رود که تنها سالها را می‎گذراند و هیچ سودی را به دنبال نخواهد داشت.

وعده‎های تحقق نیافته در بازار بیمه

رئیس بیمه مرکزی برای افزایش پیشرفت دربازار بیمه هیچ کاری انجام نمی‎دهد. بلکه تنها با گذشت زمان بر تعداد وعده‌هایی که دارد اضافه می‌شود و این در شرایطی است که نباید برای کشور چنین تصمیمات بی پایه و اساسی گرفته شود. بازار بیمه باید با تزریق مالی به جای وعده دادن، از بیماری که هم اکنون در آن گرفتار شده رها شود و سپس بتواند وعده‎هایی جدید را در خود به کار ببندد و با استفاده از این وعده‎ها به گونه‎ای عمل کند که گویا تنها پیشرفت مهمترین برنامه آن می‎باشد.

رفع نیاز بازار بیمه؛ چگونه؟

تا زمانی که پیشرفت در کاری وجود نداشته باشد، در نهایت نمی‎توان انتظاری را برای تحقق وعده‎های خود دانست، وعده‎هایی که بدون کارشناسی موقعیت در نظر گرفته می‎شوند و تنها تعداد آنها افزایش می‎یابد. اما خبری از تحقق آنها نیست و همچنین این وعده‎ها تمام شدنی هم نیستند. بازار بیمه، یک بازار پر از نیاز مالی است. بهتر است به جای وعده‎های مالی هم، پول واقعی را به کار ببندیم و همچنین سرمایه گذارانی را برای رفع نیاز مالی به روی کار بیاوریم.

وعده های بیمه ای در بازار بیمه و ادامه یافتن آنها

معمولا مدیران و مسئولانی که در رده‎های بالای شغلی برای بیمه مرکزی و شرکت‎های بیمه‎ای کشور در حال فعالیت هستند باید بدانند که بازار بیمه با چنین رویه‎ای نمی‎تواند پیشرفت داشته باشد و قطعا نیازمند آن است که شرایطی برای ایجاد موقعیت‎های مالی در جهت جذب سرمایه گذاران به کار بسته شود. ما باید نزدیک‎ترین راهکارها را برای بهتر شدن وضعیت بازار بیمه به کار ببندیم. نه اینکه بخواهیم وعده‎هایی دور را سرلوحه کار خود قرار دهیم.

مالیت‎هایی که باید حذف می‎شدند

یکی از بحث‎هایی که این روزها فعالیت را برای بازار بیمه کشور سخت‎تر می‎کرده، بحث مالیات‎هایی بود که قطعا باید حذف می‎شدند، اما به هر دلیلی این مالیات‎ها باقی ماندند و در نهایت به شرکت‎های بیمه و مردمی که باید آنها را پرداخت می‎کردند، فشار وارد آوردند.

در صورتی که مجلس بتواند لایحه ارائه شده را در کمترین زمان ممکن تصویب کند، سرمایه زیادی باز هم به صنعت بیمه تزریق خواهد شد و این بار این سرمایه می‎تواند گره از بسیاری از مشکلات باز کند. همین وعده در ماه‎های قبل داده شد، اما باز هم به دلیل سودآوری مالیات بر ارزش افزوده یک سری صنایع به کار باز گشتند، اما بیمه در زمره آنهایی قرار دارد که برای همین مردم و برای و رفاه آنها در حال فعالیت می‎باشد.

علت تحقق نیافتن وعده‎‏ها در بازار بیمه

شاید علت بسیاری از تحقق نیافتن وعده‎ها را بتوان به فعالیت‎های دولت نسبت داد. اما این کار هم از بار وظیفه‎ای که بر روی دوش ما قرار دارد کم نخواهد کرد. ما باید بدانیم که دولت در حال پیگیری درآمدهایی است که می‎تواند اقتصاد مقاومتی را به وجود آورد و بر تولید بیافزاید. این اقتصاد مقاومتی یعنی عدم وابستگی به یک صنعت خاص و سودآوری از تمام صنایعی که در حال کار می‎باشند، یکی از این صنایع در حقیقت صنعت بیمه می‎باشد که از طریق مالیات بر ارزش افزوده، بسیاری از گره‎های کوچک مالی رفع خواهد شد.

یکی از برنامه‎های بسیار مهمی که در سال جاری باز هم به صورت جدی پیگیری خواهد شد، بحث مربوط به بیمه‎های عمر و همچنین سایر بیمه‎هایی هستند که در عین حال حضور دارند اما دیده نمی‎شوند. بیمه مرکزی و وزیر اقتصاد جلساتی را در اینباره برگزار کرده‎اند. اما هربار در هریک از این جلسات وعده‎هایی را به میان می‎آورند که تاکنون درصد بسیار کمی از آنها محقق شده و امید داریم که در آینده‎ای نزدیک بتوان شاهده تحقق وعده‎های دیگری هم از جانب آنها باشیم.