داروخانه ها به تعداد بسیارزیادی در کل کشور وجود دارند، اما نمی توان همه ی آنها را جهت چنین فعالیتی هماهنگ نموده و به همین دلیل به مرز ورشکستگی رسیدند.

داروخانه ها در هر کشوری به عنوان یکی از مهم ترین راه های ارتباطی با جمعیت بیمار و غیربیمار تحت درمان قرار دارند. شرایط نامطلوب برای چنین وضعیتی بعنی وجود ورزشکستگی، هرچند تعداد ورشکستگی بالاتر می رود، احتمال خروج برخی از داروها هم بالاتر خواهد رفت. در حال حاضر در هر کشوری باید داروخانه ها به تعداد بیماران وجود داشته باشد، در غیر این صورت احتمال نبود خدمات مناسب نیز دور از انتظار نخواهد بود.

وضعیت نابسامان داروخانه های کشور

با وجود عدم پرداختی به داروخانه ها معمولا، این جایگاه های فعال به سوی ورزشکستگی پیش خواهد رفت. بیمه سلامت در اولویت پرداختی ها قرار دارد زیرا تا حدود سه ماه پرداختی از سال گذشته را انجام نداده است.

بیمه ها و همچنین داروخانه ها در وضعیت نامطلوب از نظر اقتصادی قرار دارند که می تواند ورشکستگی را در پی داشته باشد. مطالبات آنها از سل پیش وصل نشده است. تا زمانی که چنین مطالباتی وجود دارد وضع بر همین منوال باقی خواهد ماند. داروسازان برای این که بتوانند به وضع خوب برسند به ناچار باید وام هایی با سودهای کلان را تقاضا کنند که قطعا بازپرداخت هریک از آنها بسیار زیاد خواهد بود. هیچ کمکی هم به آنها نمی شود.

مشکلات مالی موجود در داخل سیستم های بیمه ای کشور قابل انکار نیست اما باید تا حدودی به صورت محرمانه هم باقی بماند زیرا برخی از کارهای خلاف در این سیستم بیشتر به چشم می آید. این موضوع اگر پیش روی کند بر روی توزیع داروها نیز مؤثر خواهد بود. کارشناسان بیمه ای باید در اولویت کاری خود همین موضوع یعنی پرداختی ها را قرار دهند و از هر کاری در این راستا کوتاهی نکنند. به صورت کلی سیزده هزار داروخانه وجود دارد که برای سلامت جامعه فعالیت دارند ، تنها راه حل فعلی پرداخت سه ماهه تعویقی های آنها است.

وضعیت نابسامان داروخانه های کشور

معمولا داروخانه ها خود اقدام به دریافت وام می کنند اما تا بازپرداخت آن باید هزینه زیادی کنند ، زیرا از سوی دیگر فروش خوبی را ندارند. در نهایت امکان دسترسی به انواع داروها هم با نبود مواد اولیه ای خوب و سالم از بین خواهد رفت. در این بین تنها ضررکننده ها مردم هستند که بیمه خود را پرداخت نموده اند اما در این وضعیت که باید کمکی در راه باشد از این کمک شانه خالی می کنند.

نظر شما درباره وضعیت نابسامان داروخانه های کشور چیست؟ نظر خود را با ما به اشتراک بزارید.