یکی از بهترین و پرکاربردترین و شاید سودآورترین نمایشگاه هایی که می توان به آن اشاره نمود در خصوص نمایشگاه بیمه ، بانک و بورس است که هم اکنون برگزار شد.

در رابطه با اقتصادی که در واقع مزیت های آن به چشم دیده نمی شود یکی از بهترین راه ها معرفی نمودن کسب و کارها و این مزایا در شکل دیگر است. این شکل دیگر را می توانیم نمایشگاه بنامیم. زیرا اولا میتواند هزینه ی بسیار کمی را برای کشی که به تازگی استارت کار خود را زده به شمار رود و هم میتواند در یک بازه ی زمانی کوتاه به تعدا زیادی از افراد و حتی شرکت های فعال این کسب و کار مزایای ناشی از آن را نشان دهد.

نمایشگاه بیمه ، بانک و بورس و سودهای آن

برای آنکه بتوانیم در کشور خود اقتصاد کشور را نیز رشد دهیم یکی از راه ها استفاده از نمایشگاه ها است. مثلا در زمینه ی کتاب شاید نتوان در یک زمان تعداد زیاد کتاب منتشر شده و بسیار خوب  را به مخاطبان نشان داد ، بنابراین یکی از گزینه هایی که پیشنهاد می شود در خصوص استفاده از چنین نمایشگاه هایی برای نشان دادن آنها خواهد بود که قطعا مزایای آن بی شمار است و نمی توان هریک از آنها را برشمرد.

در نمایشگاه ها تمامی شرکت هایی که می توانند نفعی از این شرایط ببرند حضور خواهند داشت. بنابراین فرصت بسیار خوبی برای معرفی کار خود است. در این رابطه حتی دور هم می نشینند و بحث می کنند که کدام یک از این کسب و کارها می تواند سبب رونق شرکت آنها شود تا از آن بهره ببرند. این کسب و کار می تواند در زمینه ی بورس ، بیمه یا حتی بانک ها فعال باشد ، بنابراین بین این موارد هیچ فرقی وجود ندارد و تنها نفع ناشی از آن اهمیت دارد.

نمایشگاه بیمه ، بانک و بورس و سودهای آن

اگر به نمایشگاه بروید متوجه خواهید شد که در این سال های اخیر تا چه اندازه حوزه ی مربوط به کسب و کار بیمه ها رونق یافته و تعداد بیمه های خصوصی افزایش یافته اند. مثلا بیمه هایی همانند کوثر ، پاسارگاد ، سینا ، دانا و . . . نمونه هایی از آنها هستند. علاوه بر آن رسیدگی به امور مشتریان هم بهتر از قبل شده و هر زمان که شما شکایتی یا نارضایتی یاز یک فرد یا شعبه ها داشته باشید به سرعت مورد پیگیری قرار خواهد گرفت. اگر بتوان حضور بورس را در هر دو زمینه بیشتر کرد قطعا هزین های جانبی ناشی از ضرر کمتر از قب خواهند شد و تنها سود است که باقی می ماند.

نظر شما درباره نمایشگاه بیمه ، بانک و بورس و سودهای آن چیست؟ نظر خود را با ما به اشتراک بزارید.

منبع:

تی نیوز