یکی از روش هایی که امروزه بسیار ارزشمند است در رابطه با نسخه نویسی الکترونیکی خواهد بود ، در صورتی که این نسخه نویسی انجام شود در وقت صرفه جویی به عمل می آید.

بررسی ها نشان می دهند که به تعداد بسیار زیادی همپوشانی از نوع بیمه ای وجود داشته که به راحتی نمی توان از این همپوشانی ها گذشت. این تعداد را بر پاییه حدود دو میلیونی تخمین زده اند. دو میلیون همپوشانی از نظر بیمه ای رقم بسیار بالایی است. تخمین زده اند که تا پایان ماه جاری یعنی آبان ماه این احتمال وجود دارد که تمامی نسخه پیچی ها نیز به صورت الکترونیکی انجام شوند. بنابراین در این طرح باید تمامی داروخانه ها وارد عمل شوند و نسخه نویسی الکترونیکی را انجام دهند.

نسخه نویسی الکترونیکی به زودی قطعی می شود!

بنابراین در این رابطه هیچ گونه اهمال و سستی از سوی داروخانه ها مورد قبول نمی باشد. در سال گذشته معضلات بسیاری وجود داشته که اکثر این معضلات را می توانیم در خصوص بیماری هایی نسبت دهیم که در حال حاضر بسیار اهمیت دارند. در رابطه با بیمه ها باید منابعی که اختصاص داده شده اند با آنهایی که قابل مصرف می باشند به صورت کلی بررسی شوند و تناسبی بین آنها برقرار شود. هرچه تناسب بیشتر باشد احتمال بهبود کیفیت آنها هم فراتر می رود.

تا زمانی که بین منابع و مصارف ما تعادلی برقرار نباشد این احتمال وجود دارد که به میزان بسیار زیادی از آنچه که انباشته شده از دست برود و بدهی هایی هم در این رابطه به وجود آید. از زمانی که بیمه رایگان به روی کار آمده یکی از بهترین حالت های ممکن را می توانیم به اقشاری نسبت دهیم که این اقشار در زمره ی اقشار کم درآمد هستند. در این صورت هم هزینه ها کمتر شدند و هم کیفیت کار برای آنهایی که واقعا نیاز دارند افزایش یافته است.

نسخه نویسی الکترونیکی به زودی قطعی می شود!

این تعداد همپوشانی در حدود دو میلیون سیصد نفر می باشد که از این تعداد می توانیم همپوشانی با بیمه تأمین اجتماعی را بسیار مهم بدانیم. بحران ها در چنین روشی می توانند به خوبی کنترل شوند و برای افرادی که واقعا نیاز دارند خدمت مورد نظر انجام شود. آسیب های بیمه ای باید به روش هایی کنترل شوند ، آسیب هایی که در طی این سال ها بر روی هم انباشته شده اند و شاید فکری در خصوص تغییرات مربوط به آن وجود نداشته باشد اما در حقیقت تلاش ها برای بازگردانی وجود دارد و به نتیجه هم خواهد رسید.

نظر شما درباره نسخه نویسی الکترونیکی چیست؟ نظر خود را با ما به اشتراک بزارید.