یکی از مهمترین سؤالاتی که کاربران سایت از خود دارند در زمینه شرایط جدا کردن انواع مؤسسات بیمه ای می‎باشد که امروزه در ایران وجود دارند.

تفاوت در موسسه‎ها و شرکت‎های بیمه‎ای

مؤسسات بیمه با شرکت‎های بیمه‎ای در بسیاری از زمینه‎ها تفاوت دارند. برخی از کارهای بزرگی که یک شرکت بیمه در سود و زیان آن شریک خواهد بود برای این مؤسسات قابل اجرا نیست. به عنوان مثال شما می‎توانید تفاوت یک مؤسسه با یک شرکت اصلی را از تفاوتی که برای یک مؤسسه قرض الحسنه با یک بانک بزرگ در نظر داشته باشید. قطعا محدوده فعالیتی این دو با یکدیگر بسیار متفاوت می‎باشد.

نحوه جداسازی تفکیک موسسات بیمه

در حال حاضر بیمه مرکزی این موضوع را با شفافیت بیشتری مطرح نموده و مخاطبانی که دوست دارند از ابتدایی‎ترین مرحله یعنی انتقال پرتفوی تا انتهایی‎ترین مرحله یعنی اصلاح کردن اساسنامه مربوط به چنین مؤسسات بیمه‎ای باخبر شوند، را در جریان قرار می‎دهد.

در مواردی که مؤسسات بیمه زیادی به صورت مختلط وجود دارد فردی که متقاضی است باید در مدت حداکثر شش ماه از زمانی که پروانه مربوط به فعالیت او صادر شده برای در دست داشتن مؤسسه بیمه جدید اساسنامه‎ای که مربوط به فعالیت او می‎باشد را تغییر بدهد.

این تغییر در جهت اصلاح بر اساس آنچه دستور داده شده می‎باشد. هر اقدامی که نیاز است تا وضعیت اولیه او در حال حاضر تغییر کند و با قانون برابر شود را باید انجام بدهد.

نحوه جداسازی تفکیک موسسات بیمه

دقت داشته باشید که اگر شما در مرحله اصلاح کردن اساسنامه خود قرار دارید هنوز کاندید مناسبی برای صادر کردن حتی یک بیمه نامه نیستید و کار برای شما همچنان باقی است. بر اساس آنچه که شورای عالی بیمه در نظر دارد، آیین نامه‎ای جدید وجود دارد که شما می‎توانید بر اساس آنچه در این آیین نامه در نظر گرفته شده به فعالیت در مؤسسات بیمه خود بپردازید یا اینکه بیمه نامه را به چنین شکلی صادر نمایید.

قانونی که در ابتدا به آن اشاره شد تبصره‎ای دارد که در آن فعالیت‎هایی که مربوط به صادر کردن بیمه نامه مربوط به زندگی یا غیر زندگی می‎باشد و یک مؤسسه بیمه تنها در جهت همین فعالیت تأسیس می‎شود یا دوستدار جدایی از مؤسسات بیمه دیگر است اما در حدود 20 درصد سهام را دارد باید به چنین شرایطی پایبند باشد.

نحوه جداسازی تفکیک موسسات بیمه

اگر دوست دارید تا مؤسسه بیمه ای جدیدی را متفاوت با مؤسسه بیمه قبلی خود تأسیس کنید باید تمامی قوانین را اجرا نمایید و حتی این موضوع از انتقال پرتفوی تا اصلاح اساسنامه نیز با شما همراه خواهد بود.

همچنین اگر مؤسسه‎ای که قصد دارد تنها فعالیت‎های مربوط به بیمه‎های زندگی خود را به صورت جداگانه در دسترس داشته باشد باید تمامی فعالیت‎های مربوط به آن از جمله معامله‎های انجام شده تا سایر فعالیت‎ها را در دفتری جداگانه قرار دارد تا در بازرسی‎ها تفکیک به خوبی قابل مشاهده باشد. حتی حسابی که برای این منظور باز شده باید جداگانه باشد و با سایر حساب‎های مربوط به بیمه نامه‎های دیگر مختلط نباشد.

نظر شما درباره نحوه جداسازی تفکیک موسسات بیمه چیست؟ نظر خود را با ما به اشتراک بزارید.

منبع:

ریسک نیوز