معاون برنامه‌ریزی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای از حذف سهمیه سوخت و بارنامه ناوگان عمومی فاقد بیمه نامه شخص ثالث خبر داد. در طی مصوبه‎ای که در سال 93 مبنی بر اینکه توزیع سوخت بر اساس پیمایش ناوگان حمل و نقل ریلی اعم از درون شهری و برون شهری به آنها داده شود، این تصمیم جدید گرفته شد. یکی از مواردی که این کارگروه به آن توجه کرد، مباحثی بود که تا پیش از این امکان رسیدگی نداشت و مهمترین آنها نبود بیمه شخص ثالث می‎باشد.
همانطور که می‎دانید بیمه شخص ثالث برای حالتی که جابجایی فرد یا مسافر در میان باشد نیاز به بیمه شخص ثالث دارد. با هماهنگی که با ستاد سوخت و بیمه مرکزی صورت گرفت، تعدادی از ناوگان‌ها که به بیمه شخص ثالث معتبر مجهز نبودند در بخش خاکستری قرار گرفتند و هشدارهای لازم هم به آنها داده شد.

ناوگان

خوشبختانه تعداد زیادی از مالکین ناوگان حمل و نقل عمومی اقدام به این کار کردند. این موارد از حوزه بخش خاکستری خارج شدند. در بخش حمل و نقل برون شهری امکان صدور بارنامه برای ماشین‌های فاقد بیمه وجود ندارد. زیرا کد رهگیری تازگی به آنها داده می‎شود. در بخش درون شهری هم برای اینکه این موضوع کنترل شود، توزیع سوخت در بین وسایطی که بیمه شخص ثالث ندارند قطع شده است.
در آمارهای اولیه در حدود هشتاد هزار ناوگان فاقد بیمه شخص ثالث هستند. نزدیک به چهل و هفت هزار نفر یا بیمه داشتند و نام آنها به اشتباه ثبت شد و یا اینکه برای بیمه اقدام کردند اما مابقی به طور کلی فاقد بیمه هستند. این موارد همگی مربوط به ناوگان حمل و نقل دیزلی کشور نیز می باشند.