داروهای تالاسمی در زمره ی داروهایی قرار دارد که نبود هریک روز آن می تواند عواقب جبران ناپذیری را به همراه داشته باشد. مشکل اصلی در فعالیت های بیمه ای است.

داروهای تالاسمی برای درمان هر بیماری می تواند مؤثر واقع شود. مشکلی که برای داروهای تالاسمی به وجود آمده ارتباط با بیمه ها دارد و هیچ ارتباطی با کمبود شدید داروها ندارد. داروها وجود دارند اما معوقه های بیمه ای می تواند برای زمان طولانی ماندگار باشد. دارویی که برای درمان بیماران مورد استفاده قرار گرفته داروی آهن زدای مربوط به بیماران تالاسمی خواهد بود. در صورتی که این دارو کم باشد یا به هر دلیلی به دست بیمار نرسد قطعاً سبب افزایش آهن در خون خواهد شد.

مهم ترین مشکل در تأمین داروهای تالاسمی

مشکل اصلی کمبود دارو نیست بلکه معوقه هایی وجود دارد که در ارتباط با شرکت های پخش است. البته این معوقه ها از سوی داروخانه ها بوده و علاوه بر آن این مشکل منشأ دیگری دارد که این منشأ از بیمه ها می باشد. دارویی که برای درمان بیماران مورد استفاده بوده از نوع دسفرال خواهد بود. انجمن تالاسمی در این رابطه مشکل اصلی را از کمبود دارو نمی داند بلکه از عدم تسویه بدهی ها می داند. بیمه ها تا زمانی که بدهی را تسویه نکنند به راحتی این مشکل برطرف نخواهد شد.

مهم ترین مشکل در تأمین داروهای تالاسمی

داروی دسفرال دارویی است که در انبار وجود دارد، بررسی ها نشان می دهند که در ماه های آینده ذخیره خوبی از این دارو دیده می شود. تنها راه حل تسویه ی بدهی ها بوده در صورتی که امکان تسویه کامل وجود ندارد می توان از تسویه بخشی از بدهی ها استفاده نمود. برای تسویه بخشی از بدهی ها برای حل شدن مشکل با رئیس جمهور برای اختصاص دادن بودجه مذاکراتی انجام شده و توضیحاتی هم در این رابطه ارائه شد.

نظر شما درباره مهم ترین مشکل در تأمین داروهای تالاسمی چیست؟ نظر خود را با ما به اشتراک بزارید.

منبع:

تی نیوز