مرخصی های پزشکیکه در حقیقت همان استراحت در طول دوره بیماری در نظر گرفته می‎شوند از یک سری شرایطی برای استفاده بهره می‌برد.

شرایط مرخصی‌های پزشکی و تایید آن

معمولا هر فردی که کارمند یک نهاد است یا در جایی به عنوان کارگر فعالیت می‎کند تحت شرایطی خاص در حال انجام وظیفه خود می‎باشد. اما گاهی برخی موارد شرایطی برای او به وجود می‎آید که نمی‎تواند به کار ادامه دهد. اغلب موارد بیماری‎های کوتاه مدت وجود دارند که می‎توانند به استراحت‎ها و مرخصی های پزشکی منجر شوند. برای آنکه چنین مرخصی‎هایی به تأیید برسد کمیسیون‎هایی وجود دارند که معمولا این شرایط را مورد بررسی خود قرار می‎دهند. اگر برای مرخصی مانعی دیده نشود به تأیید آن می‎پردازند.

مرخصی های پزشکی و تأیید از سوی کمیسیون

بیماری‎ها می‎توانند به علت کارهای سخت به وجود آید یا بر اثر حادثه‎ای خارج از محیط کار رخ دهد. در هر صورت خود فرد و حتی در مواردی اعضای خانواده وی نیز برای استفاده از این مزایا اقدام می‎کنند.

روند دریافت مرخصی پزشکی

در ابتدا پزشکی به همین منظور از سوی سازمان تعیین شده تا با بررسی‎های خود وجود یک بیماری خاص یا شرایطی برای بهره مندی از مرخصی های پزشکی را مورد بررسی قرار دهد. در صورت عدم توانایی و اثبات آن برگه‎ای را که مربوط به عدم توانایی است تأیید خواهد کرد.

مرخصی های پزشکی و تأیید از سوی کمیسیون

افرادی که شاغل هستند و قصد دارند تا از این شرط استفاده کنند در ابتدا که گواهی پزشک را دریافت نمودند باید هرچه سریع تر به یکی از شعبه‎های موجود از بیمه تأمین اجتماعی مراجعه نمایند و کارهای مربوط به بیمه خود را انجام دهند. بدین منظور نیاز است تا تمامی مدارک در دست به شعبه داده شود.

زمانی که فرد برای تأیید بیماری و مرخصی های پزشکی خود وارد کمیسیون می‎شود معمولا تعدادی از پزشکان و ناظرین بیمه‎ای که در تعداد مختلف از یک تا سه نفر هستند برای بررسی حضور دارند تا مدارک و شرایط و معاینات و صحت آنها را بررسی نمایند.

مرخصی های پزشکی و تأیید از سوی کمیسیون

مشکلات دریافت مرخصی پزشکی

بیشتر موارد مرخصی های پزشکی با مشکلاتی همراه می‎باشد و توانایی فرد برای ادامه کار به اثبات می‎رسد که قطعا از سوی او با اعتراض‎هایی همراه خواهد بود. تنها یک فرصت یک ماهه دارید. در این فرصت می‌توانید برای دریافت حق خود اعتراض کنید تا مراحل مربوطه بررسی و اجرا شوند. در نهایت پس از یک ماه رأی نهایی برای دریافت مرخصی های پزشکی صادر خواهد شد.

این شرایط برای تمامی مرخصی‎ها به یک اندازه نیست معمولا زمانی که تعداد روزهای مرخصی بیشتر از هفت روز باید بررسی‎ها سخت گیرانه‎‌تر می‎شود. اما در مواردی که کمتر از هفت روز است هیچ مشکلی وجود نخواهد داشت.

نظر شما درباره مرخصی های پزشکی و تأیید از سوی کمیسیون چیست؟ نظر خود را با ما به اشتراک بزارید.

منبع:

http://www.asretebar.com/Home/News/143010?ref=tnews