مرخصی استعلاجی همانگونه که از نام آن مشخص است به دلیل وجود بیماری گرفته می‎شود.

برخی از کارمندان دولت به دلیل سالها پشت میز نشستن در ستون فقرات دچار مشکل می‎شوند و همین مشکلات مانع از آن می‎شود که بر سر کار حاضر شوند. یا ابتلای فرد به بیماری صعب‎العلاجی همچون سرطان نیاز به صرف زمان طولانی برای درمان دارد. وجود جلسه‎های شیمی درمانی و عوارض و خستگی‎های پس از آن فرد را از کار کردن باز می‎دارد. در این شرایط فرد مجبور است که از مرخصی استعلاجی بهره ببرد.

شرایط و ضوابط مرخصی استعلاجی

البته استفاده از مرخصی استعلاجی خود نیازمند یک سری شرایط است. شرایط استفاده از آن بدینگونه است که بیماری فرد و همچنین بستری شدن وی در بیمارستان یا استراحت مطلق در منزل باید مورد تأیید پزشک قرار گیرد. مرخصی استعلاجی به این معنا است که فرد در دوران بیماری به سر می‎برد و نیاز به استراحت در منزل دارد. بیمه و حقوق وی در طی این دوران همچون زمانی که بر سر کار حاضر بود در نظر گرفته خواهد شد و هیچ کمی و کاستی صورت نخواهد گرفت.

مرخصی استعلاجی

در مواردی که فرد زیر نظر یک کارفرما در حال کار باشد شرایط کمی فرق دارد. در این وضعیت بیماری فرد باید توسط پزشکان تأیید شده باشد. بیماری واقعا ناتوان کننده باشد و فرد در جایی مشغول به کار نباشد . به دلیل خطاهای قبلی در طی این دوران از کار کردن منع نشده باشد.

کسانی که به بهانه‎های مختلف از مرخصی استعلاجی استفاده کرده و در خانه مشغول به استراحت هستند استحقاق مزایا را نخواهند داشت. پزشک پس از معاینه متوجه خواهد شد که مشکل این فرد تنها خستگی از محیط کار است و به همین دلیل مرخصی استعلاجی برای این افراد به تصویب نخواهد رسید.

همه موارد مزایای بیمه در دوران بیماری از همان روزی که فرد دچار بیماری شده در نظر گرفته می‎شود. بغیر از مواردی که مشکل جدی نبوده و به صورت سرپایی و سریع درمان صورت گرفته اما شرایط فرد به گونه‎ای بوده که تا چند روز بعد به دلیل دردهای پی در پی توانایی کار کردن را ندارد، در اینگونه موارد از روز چهارم این مزایا در نظر گرفته خواهد شد.

در مواردی که طول دوره بیماری زیاد نیست اگر پزشک تأیید کندمرخصی استعلاجی انجام می‎شود. اما اگر طول درمان این شخص در حدود دو هفته إلی شصت روز باشد در مواردی که بیمه تأمین اجتماعی مدنظر باشد باید یک پزشک مربوط به همین سازمان تأیید را بدهد. اما در مواقعی که فرد به بیماری سختی دچار شده و طول دوره درمانی و استراحت آن بیش از این میزان باشد نیاز به تأیید شورای پزشکی خواهد داشت.