بر اساس قانون مدیر هیئت مدیره ساختمان‎های مختلف اعم از اداری و غیر اداری، مسکونی، تجاری، ساختمان مربوط به پزشکان، برای به کار گرفتن افراد مختلف؛ همچون نظافتچی راهرو و حیاط، تعمیرکار برق و آب و شوفاژ کارفرما تلقی می‎شوند و چنانچه در حین کار برای این افراد اتفاقی رخ دهد، تنها مسئول و فردی که باید دیه وی را پرداخت نماید، مدیر هیئت مدیره ساختمان می‎باشد.

مسئولیت هیئت مدیره در قبال ساختمان

بیمه مسئولیت مدنی مدیر در حقیقت برای همین موارد بیمه مدیر هیئت مدیره ساختمان‎ها می‎باشد و در طول سال تا حداکثر پنج بار می‎تواند پرداختی داشته باشد. میزان حق بیمه متوجه تمامی افراد و واحدهای ساختمان‎ها می‎شود و این حق بیمه باید در بین واحدها تقسیم شود.

در نهایت اگر برای فردی اتفاقی رخ دهد بیمه مسئولیت مدنی مدیر، تمامی هزینه‌ها را تقبل خواهد کرد. برخی از قوانین و مسئولیت‌های دیگر برای مدیر هیئت مدیره ساختمان وجود دارد که در ادامه برای شما بیشتر شرح داده می‌شود.

مدیر هیئت مدیره ساختمان

تصور برخی از افراد این است که مدیر هیئت مدیره ساختمان تنها این وظیفه را دارد که ماه به ماه شارژ را محاسبه کرده و هماهنگی‌های لازم را با نظافت چی انجام دهد. اما در اصل این بخش کوچکی از مسئولیت وی می‌باشد. در ماده 14 آپارتمان‌نشینی به این موضوع پرداخته شده که مدیر هیئت مدیره ساختمان باید کل ساختمان را در برابر خسارت‌های ناشی از آتش‌سوزی بیمه کند. اگر چنین کاری صورت نگیرد مدیر مربوطه مسئول این اتفاق است و باید خسارت را بپردازد.

بیمه آتش‎سوزی برای ساختمان

یکی از قوانین دیگر برای اهالی ساختمان این است که خانه و وسایل در را در برابر آتش‌سوزی بیمه کنند. اما آنها در صورت انتقال آتش‌سوزی به سایر همسایه‌ها هم نیز مسئول هستند و باید خسارت‌های وارده را پرداخت نمایند. اما اگر از الحاقیه ماده 13 قانون آپارتمان‌نشینی بهره گیرند، در آنجا پرداخت خسارت به همسایه‌ها هم به عنوان بیمه مسئولیت همسایه‌ها به بیمه واگذار می‌شود؛ اما فرد باید ماهانه یا سالانه مبلغ بیشتری را پرداخت نماید.