مدیران بیمه‎ای یکی از مهمترین عوامل برای پیشرفت اهداف یا پسرفت اهداف در صنعت بیمه به شمار می‎روند. بنابراین تعیین آنها یکی از مهمترین عوامل برای بهبود فعالیت‎های بیمه‎ای می‎باشد.

بررسی عملکرد مدیران

در هر شرکتی مدیران مختلفی مشغول به کار هستند. این مدیران از بالاترین تا زیردست‎ترین، برای پیشرفت اهداف نقش‎های بسیار مهمی را ایفا می‎کنند. بنابراین بسیار مهم است که ما فعالیت‎های هریک از آنها زیر ذره بین قرار دهیم تا هیچ نوع قصوری در کار آنها رخ داده نشود. یکی از مهمترین بررسی‎ها از سوی بیمه مرکزی در حال انجام می‎باشد و این بررسی با اعطای نمره منفی تعیین خواهد شد.

مدیران بیمه ای در رصد قرار می گیرند!!!

شرکت‎های بیمه‎ای بسیاری در ایران در حال فعالیت می‎باشند که از مدیران بزرگ همانند مدیرعامل و . ..  تا مدیران پایین‎تر تشکیل شده‎اند. قصور در کار هریک از مدیران می‎تواند به تنهایی در کاهش رتبه شرکت مربوطه نقش داشته باشد.

بنابراین بسیار مهم است که شرکت‎ها تا چه اندازه بر روی فعالیت‎های خود تمرکز دارند و چگونه می‎توانند با این مشکلات کنار بیایند. مشکل در کار هریک از مدیران و خلاف قانون تعیین شده عمل کردن، با یک نمره منفی روبه رو است.

مدیران بیمه ای در رصد قرار می گیرند!!!

نمره‎دهی به مدیران

در صورتی که در شرکت‎های بیمه‎ای نمره تعیین شده از سوی بیمه مرکزی برای مدیران بسیار زیاد شود، از سوی بیمه مرکزی با این شرکت‎ها برخورد جدی صورت می‎پذیرد.

این نظارت‎ها برای پیشگیری از چنین کارشکنی ها می‎باشد و قطعا باید با بررسی‎های دقیق با آنها برخورد شود. این بررسی در حدود سه ماه پیش آغاز شده و تا امروز با روند خوبی در حال اجرا بوده است.

کارشناسان با این موضوع اتفاق نظر دارند که در زمان تعیین میزان توانگری در هر شرکتی باید تغییرات مربوط به فعالیت‎های مدیران آن شرکت اعلام گردد. اما در حال حاضر بیمه مرکزی با این موضوع نیز موافقت خود را اعلام نکرده است.

تعیین میزان توانایی مدیران

تعیین میزان توانایی مدیران و نمره منفی برای آنها بر اساس قوانین در نظر گرفته شده خواهد بود و هیچ نوع کوتاهی در این تعیین رخ نخواهد داد. هرچه میزان نمره منفی افزایش یابد، توانایی مدیریتی برای مدیران مربوطه نیز کاهش خواهد یافت و  حتی می‎تواند تا مرز برکناری آنها از کار یا کاهش پست نیز منجر شود.

مدیران بیمه ای در رصد قرار می گیرند!!!

بیمه مرکزی در این تعیین نمره‎ها هیچ نوع روابطی را در نظر نداشته و تنها بر اساس توانایی مدیران مربوطه به کار آنها نمره خواهد داد. بنابراین به عنوان یک اجبار برای بهتر شدن پروسه کاری در بیمه می‎توان به این موضوع نگاه کرد و آن را با یک آینده‎ای خوش مساوی دانست.

نظر شما درباره مدیران بیمه ای در رصد قرار می گیرند!!! چیست؟ نظر خود را با ما به اشتراک بزارید.

منبع:

ریسک نیوز