صنعت بیمه کشور یکی از صنایعی است که روز به روز بر فعالیت آن در ایران افزوده می‎شود. همچنین سهم عظیمی از درآمدهای مردم هم به این زمینه تعلق می‎گیرد. زیرا بیمه داشتن یکی از لازمه‎های زندگی با هزینه‎های پیش رو است. مالیات بر ارزش افزوده یکی از طرح‎هایی است که در حدود نه سال در حال اجرا می‌باشد. این مالیات در تمامی کارها و وسایل و . . . وجود دارد. اما علاوه بر آنها بر صنعت بیمه کشور هم سایه افکنده و به میزان حقی بیمه‌های موجود درصدی نیز افزوده است.

مالیات بر بیمه‏‎های مهم

بارها به این روند اعتراض شده که یکی از مهمترین بیمه‌ها در گروه اتومبیل که شخص ثالث می‌باشد و همچنین یکی از مهمترین بیمه‌ها برای آینده که بسیار به مردم توصیه می‌شود بیمه عمر می‌باشد. اما هر دوی این موارد که بیشترین مخاطب را به خود جلب نموده از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده که باید از حق مردم بازستانی شود خلاصی نداشته است.

مالیات بر ارزش افزوده

از بیمه که تا این حد به حال مردم فکر کرده و کارهای شایسته‎ای را انجام داده نباید مالیاتی گرفته شود. بلکه به عنوان کمک حال آنها و معوقاتی که داده نشده باید کمکی هم به آنها داده شده و برای بهتر شدن این وضعیت تدابیری که می‎تواند تخصیص برخی از منابع باشد، در نظر گرفته شود.

این قانون متأسفانه با وجود حرف‎هایی در خصوص حذف، هر سال متوجه اجرا شدن آن هستیم، درصدی از این هزینه نه تنها کم نمی‎شود بلکه هر ساله هم بر آن افزوده می‎شود. این خود می‎تواند درصدی از مبلغ اضافی علاوه بر حق بیمه به هزینه پرداختی برای بیمه اضافه کند.

صحبت‎های مدیر و مالیات بر ارزش افزوده

در این خصوص مدیرعامل بیمه ایران صحبت‎های بسیاری داشت که نکته اصلی آن به از بین رفتن مالیات‎های اضافی اشاره نموده است. با این وجود ما همیشه این اعتراض را داریم که چرا مردم از بیمه‎ها استقبال نمی‎کنند و کاهش بیمه شدگان را در برخی از رشته‎های بیمه‎ای خاص داریم. این مشکلات قابل حل است، در صورتی که همه چیز بر طبق برنامه پیش برود. هم زمان با کاهش هزینه‎ها و تورم، تدابیری اندیشیده شود تا میزان پرداختی حق بیمه هم کاهش یابد. علاوه بر آن مالیات بر ارزش افزوده هم برداشته شود تا بار اضافی بر دوش مردم نهاده نشود.