گاهی قیمت خودرو تضمینی برای کاهش تصادفات و ترمزهای بیشتر در سرعت بالا است. زیرا در صورت برخورد با یک قطعه خسارتی بسیار گزاف باید پرداخت شود.

همه مردم این سؤال را از شرکت‎های بیمه می‎پرسند که اگر از پشت به یک خودروی گران قیمت بزنند، تکلیف چه خواهد شد؟ آیا بیمه می‎تواند تا هر قیمتی که در ابتدا توافق شده و حق بیمه آن پرداخت شده را بپردازد؟ آیا تمام سقف تعهد پرداخت خواهد شد یا نیمی از آن به بیمه شده تعلق می‎گیرد؟

اغلب شرکت‎ها چنین تصادفاتی را تنها یک ضرر بزرگ می‌دانند که با قیمتی نصف تعهد خود می‌توانند از زیر بار این مسئولیت خارج شوند. اگر شخص بداند که در آینده با یک خودوری گران قیمت تصادف می‌کند مسلما بیمه‎ای می‎گیرد که بتواند در شرایط سخت کمک حال وی باشد.

به همین دلیل تاکنون به عنوان یک قانون از سوی بیمه مرکزی به تأیید نرسیده، زیرا بسیاری از صاحبنظران در این زمینه با پرداخت کامل مخالف هستند. اما در مقابل عده‎ای دیگر هم وجود دارند که پرداخت را متناسب با خسارت می‎دانند و به هیچ عنوان زیر تعهد خود نمی‎زنند حتی اگر در این بین متحمل ضرر زیادی هم شوند، باز هم رضایت مردم در اولویت آنها قرار دارد.

قیمت خودرو

ن.ین بیمه‎ای برای آرامش

یکی از شرکت‎هایی که برای قیمت خودرو استثنائی قائل نمی‌شود و بر اساس سقف قرارداد پرداخت را انجام می‌دهد، بیمه نوین می‌باشد. فرقی ندارد که شما با یک خودروی کم قیمت یا گران قیمت تصادف کرده باشید، آنچه که از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، عمل به تعهدات می‌باشد. بیمه نوین در این راستا ثابت قدم است و به همین دلیل روز به روز بر تعداد مشتریان این شرکت بیمه نوظهور اضافه می‌گردد. موفقیت و کسب رضایت مردم بی‌دلیل و بی‎تلاش به دست نمی‎آید، بلکه باید از منفعت گذشت و حتی در مواردی ضرر داد تا به آن نائل شد.

در اغلب شرکت‎های بیمه تخفیفاتی که برای خسارت‎های مختلف در نظر گرفته می‎شود ، برای حالت جانی و مالی یکی می‎باشد. به همین دلیل ممکن است که در حق مردم کوتاهی شود. شرکت بیمه نوین به عنوان شرکت بیمه‎ای توانا، توانسته تخفیفات را در این دو گروه جدا از هم قرار دهد. این تخفیفات تنها در مواردی است که تمدید رخ دهد. علت تفاوت شرکت بیمه نوین با دیگر شرکت‎ها، دقیق بودن این شرکت در دارا بودن اطلاعات بیمه شدگان خود می‎باشد. کاری که شاید هر شرکت بیمه‎ای آن را انجام ندهد. به همین دلیل اغلب مواقع این تخفیفات یکی شده و تنها حق مردم در این بین ضایع خواهد شد.

عدم وجود سامانه تعیین مقصر

یکی از مهمترین دغدغه‎هایی که برای شرکت بیمه نوین وجود دارد نبود سامانه‎ای برای تعیین مقصر در تصادفاتی است که بیمه شخص ثالث در آن دخالت دارد. ممکن است در تصادف راننده هیچ تقصیری نداشته باشد و عابر خود مقصر باشد و به خودروی وی آسیب رسانده و موجب کاهش قیمت خودرو شود. به همین دلیل وجود تعاملی دوطرفه با نیروی انتظامی می‎تواند این مشکل را حل نماید. همچنین برای برخوردار شدن راننده از تخفیفات نیاز است تا سابقه‎ای از رانندگی، تخلفات و جریمه‎های وی در اختیار شرکت‎های بیمه قرار گیرد تا به چنین ترتیبی از میزان تصادفات و تلفات جانی نیز کاسته شود و تشویقی برای دریافت تخفیفات باشد. اما متأسفانه هیچ تغییر و هیچ کاری در این زمینه صورت نگرفته است.