امروزه با روند تغییرات اقتصادی که می توانیم به آن توجه داشته باشیم هم وضعیت فعالیت بیمه ها تغییر نموده ، هم قاچاق دارو بیش از پیش دیده می شود.

در رابطه با فعالیت های متنوعی که وجود دارند بدهی هایی که برای بیمه ها تعیین شده بیمه ها را از ارج کمتری برخوردار نموده که نشان دهنده کاهش اعتماد به آنها خواهد بود. در ابتدا باید بدهی های بزرگ تسویه شوند. مردم پرداختی های خود را به موقع انجام می دهند اما در نهایت این پرداختی ها نمی تواند نیاز بازار را تأمین کند. قیمت های مربوط به خسارت ها و بیمه های درمانی روز به روز در حال تغییر هستند و بنابراین می توان عدم همخوانی حق بیمه  و هزینه ها را دلیلی برای افزایش بدهی های بیمه ها دانست.

قاچاق دارو و بدهی بیمه ها علت نارضایتی

تا زمانی که بیمه ها نتوانند بدهی های خود را به خوبی پرداخت کنند در نتیجه می توان گفت که عدم تعهد برخی از مراکز و بیمارستان ها هم ادامه دارند. در این صورت رفته رفته تعداد متقاضی ها کمتر می شوند و بیمه ها هم از اهمیت قبلی خود برخوردار نخواهند بود. به عنوان مثال کشتی ها در رابطه با فعالیت های دریایی خود بخصوص نفتکش ها از بیمه استفاده می کردند اما با چند برابر قیمت ها دیگر این بیمه ها فایده ای ندارند و درصد استفاده از آنها بسیار کمتر شده است.

بررسی ها نشان می دهد که به زودی برای پرداخت بدهی های بیمه برنامه ریزی هایی صورت پذیرفته تا بتوان کیفیت خدمات را نیز افزایش داد. هرچه کیفیت خدمات متناسب با حق بیمه دریافتی باشد مردم هم از رضایتمندی بیشتری برخوردار بوده و موج دیگری از بیمه شدگان نیز جاری می شود. دانشگاه های علوم پزشکی در سرتاسر کشور از این بدهی ها صحبت می کنند که تا زمان پرداخت آنها صبر پیشه خواهند کرد. هر زمان پرداخت صورت پذیرد کیفیت هم به هما نسبت تغییر خواهد کرد و حق پرسنل نیز پرداخت می گردد.

قاچاق دارو و بدهی بیمه ها علت نارضایتی

داروهایی که از کشورهای دیگر به ایران وارد می شوند تنها باید از یک طریق این واردات صورت پذیرد که نشان دهنده نظارت خوب در گمرک و . . . خواهد بود. متأسفانه افرادی وجود دارند که همیشه در حال سوء استفاده بوده و از طرق دیگر داروهایی قاچاق را وارد ایران می کنند و نتیجه این قاچاق دارو ها  بیمار شدن افراد و بهبود نیافتن بیماری آنها و همچنین هدررفتن سرمایه ها خواهد بود.   اغلب این داروها از نوع کمیاب هستند که در ایران کمبود آنها را داریم. در صورتی که نظارت ها دقیق تر باشند و هر نوع راه ورود برای قاچاق دارویی مسدود گردد در نتیجه با عواقب این چنینی نیز روبه رو نخواهیم شد.

نظر شما درباره قاچاق دارو و بدهی بیمه ها علت نارضایتی  چیست؟ نظر خود را با ما به اشتراک بزارید.

منبع:

ایرنا