همین حالا تماس بگیرید 02128429963 info@bimeh.ir

بیمه تأمین اجتماعی از سال 88 برای قالیبافان مصوب شد و تا سال 95 در حدود چهارصد هزار نفر تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار گرفته اند. در حدود بیش از پانصد هزار نفر از قالیبافان هنوز هم تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار نگرفته اند و از این مزیت برخوردار نیستند. یکی از مسائلی که امروزه بسیار مورد اهمیت قرار دارد این است که افراد قالی باف بتوانند تحت پوشش بیمه درمانی و بازنشستگی تأمین اجتماعی قرار گیرند و بتوان با جذب رضایت این عزیزان ، صنعت قالی بافی را زنده نگه داشت.

تماس های بسیاری از سوی قالیبافان عزیز با مراجع ذی ربط برقرار شد تا بتواند این موضوع را در بین آنها حل سازد. خوشبختانه این گله ها و تماس ها مؤثر واقع شد و بر اساس تصمیمات گرفته شده قرار است که همه ی قالیبافان عزیز تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار داشته باشند و از مزایای این بیمه نیز بهره مند شوند. این طرح برای همه ی افراد بیمه شده و بیمه نشده در نظر گرفته شده است تا بتواند یک پوشش سراسری را در بین قالیبافان برقرار سازد.
افرادی که بیمه پایه دارند و یا بیمه پایه ندارند می توانند به سایت اتحادیه taavon.co یا شماره تلفن 77180741 تماس برقرار کنند. فرم ثبت نام برای بیمه تکمیلی قالیبافان در سایت اتحادیه درج شده است. مدارک لازم باید به دفاتر بیمه تعاون یا اتحادیه بیمه تعاون ( تشکل هایی که مرتبط با هنر دست بافت است) تحویل داده شود یا به صورت مستقیم به دفتر اتحادیه مرکزی در تهران فرستاده شود.

همچنین ببینید :  آیا اتباع خارجی هم بیمه می شوند؟

در گذشته پیش از این طرح برای بیمه قالیبافان نیز تمهیداتی اندیشیده شده بود اما متأسفانه جامه ی عمل پوشانده نشد و در عمل با مشکل روبه رو شد. این بار برای جلوگیری از این اتفاق تدابیر دیگری اندیشیده شد. مسئولان جدیت فراوانی برای تأمین بودجه ی بیمه قالیبافان در نظر گرفته اند. در سال 95 متأسفانه با تمام تلاش ها برای این عمل تنها چهارصد میلیارد تومان مصوب شد که جوابگوی این سیستم نبوده است. زیرا حداقل بودجه یلازم برای این امر در حدود هزار و دویست میلیارد تومان نیز می باشد.

قالیبافان

در همین راستا به دلیل عدم حمایت ها مسئولین مکلف شدند تا بزرگترین تشکل ملی را به وجود آورند و بتواند تمامی بافندگان را تحت حمایت خود قرار دهد. این تشکل در راستای بیمه تکمیلی تمامی قالیبافان با تمام تلاش خود در حال کار است و امید دارد که این هدف عملی بشود. همچنین تلاش های دیگر در راه است تا نمایندگان همت کنند و این قشر یک میلیون نفری را با بررسی های خود به زیر پوشش بیمه درآورند.

بیمه تکمیلی قالیبافان در مقایسه با مزایایی که دارد هزینه ای در حدود 262 هزار تومان را بر دوش قالیبافان برای مدت یک سال خواهد گذاشت. کسانی که بخواهند برای بیمه عمر و بیمه حوادث و بیمه مستمری بگیری و درمانی و تکمیلی زیر پوشش همین بیمه استفاده کنند 462 هزار تومان برای مدت یک سال در نظر گرفته شده است.

همهی این تلاش ها برای این است که قالیبافان هم همچون سایر مشاغل بتوانند از این پوشش بیمه ای نهایت بهره را ببرند. ممکن است یک قالیباف هم اکنون در سن جوانی باشد و هیچ حرفه ای جز قالیبافی را فرا نگرفته باشد این فرد مجبور است که تا پایان عمر خود برای این حرفه زحمت بکشد و عرق بریزد. زمانی که وارد سن چهل سالگی شد کم کم چشم ها به او فشار می آورند ، ممکن است دچار رماتیسم یا دیسک کمر شود همه ی این ها آسیب به بدن ناشی از قالیبافی است ، هزینه ی درمانی هر یک از بیماری ها به صورت آزاد خارج از توان یک قالیباف است و در نتیجه حالا که چنین طرحی برای این افراد قرار گرفته و نسبت به سایر بیمه در مشاغل دیگر تخفیفات ویژه ای هم برای آنها پدید آمده است باید فرصت را غنیمت بدانند و خود و خانواده ی خود را تحت پوشش بیمه تکمیلی قالیبافان قرار دهند. این بیمه خدماتی همچون سایر بیمه ها را برای شما در نظر گرفته است اما با پرداخت حق بیمه کمتری نسبت به سایر بیمه ها . . .

همچنین ببینید :  چه بر سر طرح تحول سلامت خواهد آمد؟؟

بهتر است کمی به آینده فکر کنیم و در فکر روزهای پیری و ناتوانی خود نیز باشیم. روزهایی که دیگر نمی توان کار کرد و همین مستمری بیمه ای هم خود یک دریچه ی امیدی برای ادامه زندگی است.