مناطق آزاد مناطقی در کشور هستند که فعالیت‎های تجاری در آنها رخ می‎دهد و معمولا کالایی از طریق این مرزها که اغلب آنها از نوع آبی هستند به داخل کشور می‎آید. در این بین برخی از کالا سودآورتر و برخی دیگر غیر سودآور هستند. مناطق آزادی همچون انزلی و ارس نمونه‎ای از این مناطق بشمار می‎روند. اما نکته بسیار مهم در خصوص مناطق آزاد شرایط اقتصادی کنونی می‎باشد که معمولا با رکود همراه شده و همانند گذشته سودرسانی مشاهده نخواهد شد.

تمهیداتی برای رفع مشکل شرکت های بیمه ای متعدد در مناطق آزاد

در هر زمینه و هرجایی از کشور که رکود اقتصادی در میان باشد، افرادی که مشغول بکار بوده‎اند با مشکلات زیادی مواجه خواهند شد. نمونه این افراد مدیران شرکت‎های مختلف می‎باشند. شرکت‎هایی که در مناطق آزادمناطق آزاد مشغول به کار هستند از شرایط کنونی گله دارند. زیرا از نظر آنها وضعیت بد موجود با تعدد شرکت‎های فعال در صنعت بیمه به وضعیت بدتری تبدیل شده و این مضووع به نفع هیچ شرکتی نمی‎باشد. قطعا با شرایط بد اقتصادی هیچ فردی جرأت سرمایه گذاری در چنین بازاری را ندارد. در نتیجه باید دست بر روی دست گذاشت و شاهد تخریب بازار و شرکت‎های موجود شد.

نقش بیمه مرکزی برای رفع مشکل مناطق آزاد

بیمه مرکزی بیمه‎ای است که برای تشکیل یک شرکت بیمه‎ای در مناطق آزاد تأیید نهایی را صادر می‎کند. اما آیا تأیید کردن به معنای رشد و بالندگی خواهد بود؟؟؟ قطعا چنین نیست و مناطق آزاد نیازی به افزایش تعداد شرکت‎های بیمه‎ای ندارند، بلکه آنها نیازمند برقراری یک شرایط پایدار برای افزایش سرمایه‎های خود هستند. در غیر این صورت جزء به جزء آنها به ورشکستگی دچار خواهند شد.

تمهیداتی برای رفع مشکل شرکت های بیمه ای متعدد در مناطق آزاد

بیمه مرکزی هم با تغییر شرایط به یک نتیجکلی رسید. این نتیجه شاید به نفع شرکت‎های بیمه و همچنین فعالان در زمینه اقتصادی مناطق آزاد تجاری باشد. از نظر بیمه مرکزی زمانی که اطمینان از تزریق سرمایه بیشتر برای یک شرکت حاصل شود، به آن شرکت اجازه حضور در منطقه داخلی و فعالیت‎های تجاری داده می‎شود. بدین ترتیب درصدی از مشکلات رفع خواهد شد. اما بین حرف تا عمل فاصله زیادی وجود دارد.

 

اصل کلی برای حضور شرکت‎های بیمه در مناطق آزاد

شرکت‎های بیمه‎ای در مناطق آزادمناطق آزاد باید در یک حد محدود باشند و قانون اصلی در برپایی این نظام نیز از همین امر پیروی می‎کند. اما برخلاف تصور بسیاری از برنامه ریزان نه تنها بر تعداد شرکت‎های بیمه موجود در مناطق آزاد اضافه شده، بلکه شرکت‎های دیگری از داخل ایران هم شعبه‎ای در این مناطق برقرار نموده‎اند تا بتوانند دوسویه از بازار بیمه‎ای نفع ببرند. این کار آنها به هیچ نفعی منجربه نشده بلکه به شرکت‎های قدیمی موجود در این مناطق هم لطمه وارد ساخته است.

تمهیداتی برای رفع مشکل شرکت های بیمه ای متعدد در مناطق آزاد

زیرا شرکت‎های بیمه‎ای که در داخل ایران وجود دارند توانایی تعیین نرخ اصلی را بری مناطق آزاد ندارند و به همین دلیل هر نرخی که خود صلاح می‎دانند و مشتری‎های بیشتری آن را می‎پسندند را سرلوحه کار قرار می‎دهند. در نتیجه سود واقعی به آنها نخواهد رسید و هرآنچه وجود دارد ثبات و ضرر در بازار می‏‎باشد. در عین حال شرکت‎های قدیمی‎تر که از بخش‎های خصوصی تشکیل شده‎اند با توجه به هزینه‎های مختلف قیمت‎های واقعی را اعمال نموده‎اند و به همی دلیل تعداد مشتری آنها روز به روز کاهش می‎یابد.

 

تعرفه‎های متعدد در شرکت‎های خصوصی

شرکت‎های خصوصی بیمه‎ای در ایران به تعداد زیادی وجود دارند اما از نظر دولتی تنها چند بیمه مشاهده خواهد شد. با این حال شرکت‎های خصوصی با تعرفه‎های قبلی که بین دولتی و خصوصی یکسان بوده به فعالیت‎های هم سو با سایر شرکت‎های دولتی و مناطق آزاد می‎پرداختند. اما ماجرا از جایی آغاز شد که شرکت‎های خصوصی برای فعالیت خود دیگر از هیچ تعرفه رسمی برخوردار نبودند و خود می‎توانستند نرخ‎های نهایی را کم یا زیاد کنند. اغلب آنها به تغییر در کم کردن قیمت برای جذب مشتری بیشتر پرداختند.

تمهیداتی برای رفع مشکل شرکت های بیمه ای متعدد در مناطق آزاد

این بیماری به مناطق آزاد هم سرایت نمود. مناطق آزاد که دارای دو یا سه شرکت بیمه‎ای بود با فعالیت‎های خوب و بد شرایط امیدوار کننده‎ای داشت. اما از زمان حضور شرکت‎های دیگر و نرخ‎های غیر واقعی این شرکت‎های گذشته روز به روز منزوی تر شدند. حالا اعتراض آنها به شرایط بیش از هر زمان دیگر به گوش می‎رسد.

 

یکی از پرسودترین بیمه‎ها در مناطق آزاد

همانطور که توضیح داده شد مناطق آزاد دارای شرکت‎های تجاری و شرکت‎های بیمه‎ای متنوعی می‎باشد. هر شرکتی سعی دارد تا بازار را در دست خود بگیرد اما برای این کار نیاز به سرمایه کلان می‎باشد. برخی از شرکت‎ها این سرمایه‎ها را در دست دارند و بیمه مرکزی هم به چنین شرکت‎هایی اجازه حضور برای فعالیت در کشور اصلی را می‎دهد.

تمهیداتی برای رفع مشکل شرکت های بیمه ای متعدد در مناطق آزاد

یکی از پرسودترین بیمه‎ها، بیمه درمانی خواهد بود. این بیمه می‎تواند مزایایی را با خود به همراه داشته باشد اما در کنار آن معایب اندکی هم دارد. به عنوان مثال برای شروع کار بیمه درمان تنها برای یک فرد باید هزینه‎ای جهت تست‎های تشخیصی اولیه در نظر گرفته شود. پس از آنکه که پروسه تأیید برای بیمه درمان به اتمام می رسد نسبت به گذشته رونق خوبی حاصل خواهد شد.

منبع:

ریسک نیوز