آمارها نشان می دهند که تعداد افراد مراجعه کننده به مراکز درمانی در هر سال نسبت به سال های گذشته در حال کاهش بوده و این موضوع بسیار نگران کننده است.

آمارهای مربوط به خدمات بیمه ای بخصوص بیمه سلامت نشان دهنده این موضوع بوده که تعداد مراجعه کنندگان برای انجام خدمات درمانی در کل کشور به نسبت سال های پیش در حال کاهش بوده و این کاهش با درصد بالایی در حدود سی درصد گزارش شده است.

افراد معلولی در ایران حضور دارند که به هر دلیلی در ابتدای زندگی یا در شرایط کاری به معلولیت دچار شده اند و حالا باید درصدی از بیمه خود را نیز استفاده کنند. این درصد بیمه با توجه به نوع بیمه و هزینه هایی که دارد مورد علاقه بیمه ها نبوده و تنها بیمه سلامت مسئولیت آن را برعهده دارد در حالی که این بیمه هم خود با محدودیت هایی مواجه است و باید مورد حمایت سایر ارگان ها از جمله وزارت کشور باشد تا بتواند به آسانی از پس مشکلات برآید.

علت افت مراجعه افراد به مراکز درمانی

خدمات هم از نوع بیمه ای بوده و هم از نوع توانبخشی پس در هر دو زمینه نیازمند حمایت هستند. هزینه مربوط به خدمات توانبخشی با توجه به پیشینه ای که از آن گزارش می شود در حد بسیار زیادی بوده و اگر جمع کلی به دست آید می تواند چند برار خدمات بیمه ای افراد سالم باشد. بنابراین برای حمایت کردن باید بسته هایی جهت بهبود زندگی این افراد توزیع شود تا بتوانیم در روند زندگی آنها هم از نظر روحی، هم از نظر جسمی و . . . اصلاحاتی را به وجود آوریم.

هزینه هایی که مربوط به کاردرمانی می شود نیازی به تقسیم بندی در خدمات بیمه از نوع پایه ای ندارد زیرا در هریک از آنها گستردگی وجود دارد که این خدمات را شامل نخواهد شد. قانونی که برای حمایت از معلولان در کشور تدوین شده به این موضوع توجه دارد که خدمات بیمه ای از نوع پایه نیاز دارد تا تعهدات بیمه ای را شامل شود. بنابراین بسته های حمایتی از نوع بیمه ای باید تحت پوشش قرار گیرند. این فعالیت ها مربوط به سازمان های دولتی می شود و در ابتدا سازمان ها باید تدوین آن را برعهده گیرند.

علت افت مراجعه افراد به مراکز درمانی

این مشکل برای بیمه ها و برای افرادی که بیمه شده اند بسیار حاد بوده زیرا بیمه گر باید به تمامی تعهدات خود عمل کند اما در این صورت هزینه های زیادی را متحمل خواهد شد.

هزینه های درمانی روز به روز در حال افزایش هستند و افراد با حقوق هایی که تغییرنکرده اند نمی توانند شرایط خوبی را برای زندگی و مایحتاج آن فراهم کنند. بنابراین به اجبار باید از رفتن به مراکز درمانی خودداری کنند. این موجب شده تا آمار مربوط به بیماریها بالا برود، اما خدمات پزشکی دریافت نشود.

نظر شما درباره علت افت مراجعه افراد به مراکز درمانی  چیست؟ نظر خود را با ما به اشتراک بزارید.

منبع:

تی نیوز