بیمه بیکاری با طرحی جدید می تواند خدمات بهتری را به مردمی که از این بیمه در حال استفاده هستند یا قصد استفاده را دارند ، انجام دهد.

برخی از افراد که بیکار بوده اند از طرح کارورزی نیز استفاده نموده اند ، در صورتی که این افراد دوره های مربوط به این طرح را گذرانده اند و همچنین پس از آن هم در جایی در حال فعالیت هستند ، سهمی که از بیمه برای کارفرما بوده توسط وزارت کار پرداخت خواهد شد و کوچک ترین ضرری برای کارفرما و همچنین کارگر وجود ندارد. در این صورت کارآفرینانی که وجود دارند می توانند به آسانی از مزایای بیمه ای مربوط به این طرح نیز نهایت استفاده را داشته باشند زیرا در صورت کارآفرینی تخفیفاتی هم برای آنها در نظر گرفته خواهد شد که در این صورت تعداد کافرمایان شرکت کننده در این طرح نیز افزایش خواهد یافت.

طرح بیمه بیکاری تغییر پیدا می کند!

بنابراین کارآفرینان می توانند به خوبی تغییراتی را در سیستم کاری خود دهند که علاوه بر سود برای آنها سود نهایی را برای فردی که در نزد آنها مشغول به کار شده خواهد داشت. بنابراین هم این فرد بدون پرداخت هزینه بیمه او را پرداخت می کند و هم او از شغلی که دارد سود خواهد برد. در چنین شرایطی هزینه هایی که برای راه اندازی یک شغل وجود دارد به راحتی کاهش خواهد یافت. پس افرادی که به عنوان شاغل در حال فعالیت هستند و اسمی از آنها در تأمین اجتماعی به ثبت رسیده باید پرداختی مربوط به بیمه آنها نیز انجام شود.

طول دوره ای که برای کارورزی در نظر دارند تنها سه ماه خواهد بود. بنابراین اگر فردی در این دوره نود روزه در جایی کاری را فرا گرفته باشد باید سهم مربوط به او نیز پرداخت گردد. این افراد باید از سوی مراجع زیربط که دلیلی بر عدم سوء پیشینه بوده ، تأیید خواهند شد. علاوه بر وزارت کار ، نهادهای مختلف در استان ها هم دخیل هستند. این فرصت بسیار خوبی است که می توانیم برای افراد در نظر داشته باشیم. در حال حاضر تنها در حدود هشت استانی که میزان بیکاری در آنها افزایش یافته در این طرح جای گرفته اند تا نتایج حاصل از آنها بررسی شود.

بررسی ها حاکی از آن است که در خصوص بیمه بیکاری هم تغییراتی حاصل شده که در نتیجه می توانیم به تغییرات در رابطه با حداقل حقوق ها اشاره کنیم. در حال حاضر بر اساس مصوبات تقریبا به میزان شصت و هفت درصد از کمترین میزان حقوق هریک از افرادی که بیکار هستند از دولت و بودجه ای که برای بیمه بیکاری بوده پرداخت خواهد شد. اما مابقی حقوق باقی مانده برای آنکه امنیت شغلی کارگر وجود داشته باشد و کارفرما هم به این موضوع شکی نکند ، در اختیار او خواهد بود.

طرح بیمه بیکاری تغییر پیدا می کند!

برخی از کارگران که از بیکاری رنج می برند و دوست دارند تا شرایطی برای آنها فراهم شود ، در این طرح جای گرفته و می توانند با پیشنهادات مطرح شده از شغل جدیدی کمک بگیرند. بیمه بیکاری تنها یک مدت محدود اعتبار دارد اما در خصوص کار جدید تا ماه ها می توانید از آن استفاده کنید و حتی از بازنشستگی مربوط به آن هم استفاده کنید. بنابراین یکی از مزیت های ماندگار است.

به گفته منصوری پیشنهاد پرداخت حق بیمه بیکاری به کارگران بیکار شده با هدف حفظ اشتغال و به این دلیل مطرح شده که با محدودیت منابع مواجه در کشور هستیم و اولویت پول در بخشهایی است که بهره‌وری بیشتری دارند.

نظر شما درباره طرح بیمه بیکاری چیست؟ نظر خود را با ما به اشتراک بزارید.

منبع:

تی نیوز