در برخی از مواقع ممکن است که فرد با شرکت بیمه‎ای قرارداد داشته باشد. اما شرکت بیمه نتواند به تعهدات خویش عمل نماید. در این بین ضمانت بیمه می‎تواند مشکل گشا واقع شود.

پرداخت خسارت با ضمانت بیمه

بارها در اخبار متفاوتی با این موضوع مواجه می‎شویم که شرکت بیمه‎ای در ایران یا جهان به دلیل عدم توانایی در پرداخت حق خسارت‎ها با خیل عظیمی از شکایات مواجه شده است. شکایات در هر اندازه‎ای که صورت بپذیرد باز هم نمی‎تواند جایگزین خوبی برای پرداخت خسارت به شمار رود.

به همین دلیل باید تا حد امکان شرایط را برای جلوگیری از ضرر فرد بیمه شده بهینه ساخت. ضمانت بیمهضمانت بیمه می‎تواند در این وضعیت تمامی مطالبات را تمام وکمال از طریق پس اندازهای نهفته شده پرداخت نماید.

بیمه‎ای برای بیمه

ضمانت بیمه همانند یک بیمه برای بیمه می‎باشد. بدین معنا که وضعیت شرکت های بیمه ای تا حدی دچار مشکل است که بازپرداخت خسارات و . . . امری بعید بنظر می‎رسد، البته این موضوع در تمامی شرکت‎های بیمه‎ای صدق نمی‎کند. از همین رو باید ضمانت برای پرداخت خسارت در شرکت بیمه وجود داشته باشد تا بتوان شرایط را به نحو مطلوبی پدید آورد. زمانی که ضمانت وجود داشته باشد، قطعا بیمه شده با آرامش خاطر بیشتری به بیمه شدن خود و خانواده اقدام می‌نماید.

ضمانت بیمه چیست؟

بیمه‎ها به دلیل حضور در بازار رقابتی نمی‎دانند که به چه شیوه‎ای و با چه روشی باید اقدام نمایند. از همین رو قیمت‎ها را تا حد امکان کاهش می‎دهند تا حداقل بتوانند به جذب سرمایه گذاران بیشتری روی آورند. این سرمایه گذاران همان مشتریان عادی یعنی مردم هستند. تنها اندوختن مال و ثروت ملاک نیست، بلکه استفاده آن در شرایط خطر نیز باید صورت پذیرد.  شرایط خطر همان وضعیت خسارت می‎باشد که قطعا در هر شرکت بیمه با آن مواجه هستیم. همانطور که بانک‎ها برای بازپرداخت وام‎های اعطایی نیازمند یک ضامن می‎باشند، بیمه‎ها هم برای باز پرداخت خود باید ضمانتی را به صاحب بیمه اعطا نمایند.

ضمانت بیمه چیست؟

برنامه ریزی در ضمانت بیمه

ضمانت بیمه نیز خود برنامه ریزی و اهداف خاصی را دنبال می‎کند. یکی از برنامه ریزی‎ها و اهداف خاص گزارش دادن به صورت سالانه می‎باشد. در هر گزارش سالانه می‎توان ترسیمی از شرایط کنونی و همچنین ترسیمی از وضعیت مالی و قابلیت پرداخت بدهی‎ها را در نظر داشت. این موضوع بسیار کمک کننده خواهد بود تا اهداف دیگری در این شرکت‎ها پی ریزی شوند و بیشتر به نفع مردم گامی برداشته شود.

ضمانت بیمه چیست؟

ضمانت بیمه در سایر کشورها با روندی رو به رشد و بسیار خوب در حال پیشروی است، در حالی که در ایران در ابتدای راه درجا می‎زند. این موضوع برای شرکت‎های بیمه دنیا به صورت کامل توضیح داده شده و حتی در برخی از آنها عضویت در انجمن ضمانت بیمه تا حدودی به یک اجبار تبدیل شده است. اما در ایران چنین اجبار و چنین حمایت‎هایی وجود ندارد و این خود یکی از بحث‎های بسیار مهم برای جلوگیری از متضرر شدن بیمه شده به شمار می‎رود.

در ایران در صورت بروز هرگونه مشکل در پرداخت خسارت‎ها تنها نهادهای دولتی مسئولیت این کار را برعهده دارند در حالی که این نهادها نه تنها با مشکلات خود بلکه با مشکلات دولتی دیگر هم درگیر هستند و قطعا نمی‎توانند نیازها را آنگونه که واجب است برطرف نمایند.

اجبار برای ضمانت بیمه

بهترین راه حل تأکید بر راه اندازی ضمانت بیمه می باشد ، تا زمانی که ضمانت بیمه به صورت جداگانه برای هر نهاد خصوصی وجود نداشته باشد ، پرداخت خسارت به صورت کامل نیز با ابهاماتب همراه خواهد بود و این موضوع خود شک و دو دلی را در افراد متقاضی بیمه بیشتر خواهد کرد.

 

منبع:

ریسک نیوز