همه ساله بیمه مرکزی و رؤسای مربوطه، تدابیری را برای افزایش انگیزه در  کارفرمایان جهت جذب نیروهای بیشتر و رعایت حقوق بیمه‎ای آنها در نظر دارند.

هر سال درصدی از مالیات‎های مربوط به پرداخت کارفرمایان بخشیده خواهد شد تا میزان انگیزه برای جذب کردن نیروهای کاری بیشتر را افزایش دهد. به دلیل وجود بازار کار نامناسب در شرایط امروز  کارفرمایان برای بهبود شرایط کاری و استفاده از نیروهای مجرب تلاشی نخواهند کرد. به همین دلیل بخشودگی مالیاتی برای آنها به منزله کمک به این سیستم می‎باشد تا درصدی از هزینه‎ها را برای آنها کاهش داده و بر میزان سود آنها افزوده شود.

شروط تأمین اجتماعی در جلب نظر کارفرمایان

بخشودگی مالیاتی کارفرمایان

اما این بار تلاش‎ها بر آن است تا بجای بخشودگی مالیاتی از طریق دیگر میزان هزینه‎های مربوط به کارفرمایان را کاهش دهند. سازمان تأمین اجتماعی شرط خود را برای بخشیدن جریمه‎های عقب افتاده کارفرمایان در خصوص بیمه‎ها، جذب نیروهای جدید می‎داند. که حتی حق بیمه مربوط به این نیروهای جدید را از کارفرمایان نخواهد گرفت. قطعا این طرح خود یک بازه زمانی دارد و پس از آن بر همان منوال قبل کارها ادامه خواهد داشت. اما همین که بتوانید از نیروهای جوان کاری با استفاده از بیمه در زمینه کاری خود استفاده کنید یکی از بهترین شرایط را برای شما فراهم می‎آورد.

شروط تأمین اجتماعی در جلب نظر کارفرمایان

کارفرمایان برای بهبود شرایط کاری خود می‎توانند نیروهای جدید و کارآزموده را در این عرصه راه دهند. از سوی دیگر برای کاهش جمعیت بیکار در جامعه و برای ماندگاری بیشتر افراد در شغل‎ها، بیمه تأمین اجتماعی هزینه‎های مربوط به حق بیمه آنها را تقبل خواهد کرد. این خود طرحی خواهد بود تا میزان بیکاری در جامعه کاهش یابد و بر میزان تولید داخلی افزوده شود. بدین ترتیب کار تولیدی‎ها افزایش و بر همان اساس می‎توان بر روی فروش بیشتر آنها هم برنامه‎ریزی‎های لازم را انجام داد.

شرایط معاف شدن از پرداخت حق بیمه از سوی تأمین اجتماعی شرایطی مناسب می‎باشد. در ابتدا نیروهای جوان کاری مدنظر قرار دارند. نیروهایی که باید حداکثر سن آنها زیر سی و چهار سال باشد و همچنین مدرکی در رتبه خوب یعنی لیسانس داشته باشند. در این صورت پرداختی برای  کارفرمایان در نظر گرفته نخواهد شد. هدف از این کار افزایش میزان تولید داخلی و حمایت کردن از کالاهای داخلی است.

شروط تأمین اجتماعی در جلب نظر کارفرمایان

شرایط تامین اجتماعی برای کارفرمایان

سازمان تأمین اجتماعی با وجود مشکلات فراوان قصد دارد تا شرایط ایده آلی را به وجود آورد. در ابتدا باید توجه ویژه‎ای به قشر کارگر شود تا از نظر بیمه‌ای و از نظر درمانی مشکلی را تجربه نکنند. علاوه بر آن بیمه تأمین اجتماعی قصد دارد تا شرایط ایده آلی را به وجود آورد که در طی زمان مناسبی به تأسیس بیمارستان‎های مناسب هم پرداخته شود. یکی از اهداف بزرگ دیگری این سازمان، انجام بسیاری از کارها به روش غیرحضوری می‎باشد که باید زیرساخت‎هایی برای استفاده از آنها در نظر گرفته شود.

منبع:

http://tnews.ir/news/c475110234219.html?sid=21039230#%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%81%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d8%ad%d9%82