یکی از خبرهای تأیید شده در زمینه ی بیمه را می توانیم به واحدهای صنعتی نسبت دهیم که امروزه توانایی برای پرداخت نهایی بیمه ها را ندارند.

واحدهایی که در شرایط فعلی در حال کار هستند و می توانند صنعت کشور ما را تغییر دهند ، واحدهای صنعتی نامیده می شود. این واحدها در شیفت های متنوعی مشغول به کار هستند و می توان گفت که این شیفت ها کیفیت مربوط به کار را تعیین می کند. هرچه شیفت بیشتر باشد و تعداد کارکنان بیشتر نشان دهنده فعالیت خوب آن صنعت خواهد بود. اما امروزه صنایع هم فروش خوبی ندارند تا از آن طریق بتوانند حقوق و مزایای مربوط به کارگر خود را به موقع پرداخت نمایند.

 شرایط سخت واحدهای صنعتی برای پرداخت حق بیمه

در ابتدا باید فروش خوبی وجود داشته باشد تا پس از آن با دریافت پول بتوانند حق بیمه و مزایای کارکنان خود را دریافت کنند. واحدهای صنعتی در حال حاضر که با یک رکود مواجه شده ایم نمی توانند سهم مربوط به بیمه را در تأمین اجتماعی پرداخت کنند و این خود به عنوان یک معضل بزرگ مطرح می شود.

جامعه ای که در تأمین اجتماعی بازنشسته می شوند به عنوان مستمری بگیران باید حقوق و مزایای مشخصی داشته باشند زیرا پس از چندین سال کار سخت حالا در زمان استراحت باید بدون دغدغه در پی زندگی کردن باشند نه اینکه مشکلاتی را در پرداخت اجاره خانه و حق بیمه و . . . تجربه کنند. یعنی این زمان زمان مناسبی برای این نوع از دغدغه ها نیست. از طرفی شرایط تولید در کشور ما هم وضعیت مطلوبی ندارند و باید حمایت ها در این زمینه نسبت به قبل گسترش پیدا کند.

مشکل نقدینگی مربوط به تأمین اجتماعی مشکل جدیدی نیست اما در رابطه با واحدهای صنعتی باید تغییری در این رویه داده شود. زیرا این واحدها صنعت یک کشور را در دست دارند و تعطیلی حتی یک روز برای آنها به منزله ی زیرسؤال بردن اقتصاد کشور خواهد بود. از طرفی یکی از پیشنهادها برا پرداخت بدهی های موجود را می توان به قسط بندی نسبت داد که به جز آن راه دیگری برای پرداخت وجود ندارد.

شرایط سخت واحدهای صنعتی برای پرداخت حق بیمه

جامعه کارگری کشور با توجه به افزایش قیمت های فعلی در شرایط سختی قرار دارد و برخی از آنها حتی نمی توانند مایحتاج روزانه خود را تأمین کنند و از این رو باید هرچه سریع تر در روند آنها تغییری حاصل شود. امروزه به این مشکلات باید مشکلات مربوط به تجهیزات پزشکی هم را اضافه کنیم که در صورت تداوم تحریم ها درصد زیادی از آنها قابل دسترسی نخواهد بود.

نظر شما درباره شرایط سخت واحدهای صنعتی برای پرداخت حق بیمه چیست؟ نظر خود را با ما به اشتراک بزارید.

منبع:

تسنیم نیوز