سیستم های بسیاری چه در ایران و چه در سطح جهان به صورت کامل الکترونیکی شده اند و سرعت کاری مربوط به آنها به نسبت بالاتر از قبل خواهد شد.

سیستم جدید در صنعت بیمه راه اندازی شده که از آن به عنوان یک سیستم بیمه گری الکترونیکی یاد خواهد شد. سیستم بیمه گری الکترونیکی اتومبیل معمولا در رابطه با کارهایی که برای اتومبیل انجام می شود فعالیت دارد و سیستمی خواهد بود که می تواند به یکباره انقلابی را در دنیا ایجاد کند. این بیمه توانسته تا در هر تصادفی هزینه های موجود را برای بازدید کردن به صورت کامل کاهش دهد. زیرا هر کارشناسی که برای بازدید تصادف مراجعه می کند به محل باید هزینه ای را دریافت کند که قطعا این هزینه توانسته روز به روز با افزایش هم همراه باشد.

سیستم بیمه گری الکترونیک اتومبیل راه اندازی شد!

برنامه بازدید برنامه ای خواهد بود که تنها در اختیار یک کارشناس مربوط به بازدید خواهد بود و سایر افراد نمی توانند از آن استفاده کنند. بنابراین این کارشناس توانایی آن را دارد که نام کاربری مربوط به خود را وارد نموده و علاوه بر این این برنامه بر روی گوشی همراه فرد قابل نصب خواهد بود. کارشناسانی برای بازدید حضور دارند که می توانند این عمل را به راحتی انجام داده و تخمین های خود را در این سامانه وارد نمایند. بنابراین با توجه به کم شدن کار یک کارشناس هزینه بازدید هم کاهش خواهد یافت.

علاوه بر این به دلیل یکپارچه بودن سیستم بیمه گری الکترونیکی اتومبیل در کل ایران این احتمال بسیار بالا خواهد بود که هر نوع ابهامی برای تأیید شدن نظر از بین رفته و پارتی بازی های موجود بیمه ای هم به شدت کاهش پیدا کند. پس هر کارشناس معتبر یک کدی برای ورود به این سیستم را دارد و نمی تواند قضاوت های نامربوطی را داشته باشد و همه چیز قانونمند پیش خواهد رفت.

سیستم بیمه گری الکترونیک اتومبیل راه اندازی شد!

برای اینکه چنین کاری با موفقیت آغاز و رواج داشته باشد باید در اولین مرحله زیرساخت هایی لازم را برای فرد فراهم کنیم. معمولا با راه اندازی آن خدمات با سرعت کاری بیشتری انجام خواهد شد. مشاهده خواهیم کرد که مکانیزه شدن و الکترونیکی شدن تا چه اندازه می تواند از اشتباهات رایج آن بکاهد. یکی از مهم ترین اقدامات برای راه اندازی بازدید اولیه خودروی آسیب دیده خواهد بود. این فرایند معمولا باید در شعبه های منتخب اجرایی شود.

در این سیستم الکترونیکی استانداردهایی وجود دارد که باید از خودرو تصویر و فیلم تهیه شود و با بهترین کیفیت و با بررسی جزئیات میزان خسارت وارد شده بررسی خواهد شد. تمامی اطلاعات به صورت فشرده در حافظه سیستم جای خواهد داشت. با وجود چنین سیستمی تعداد کل بازدیدهای انجام شده به یکباره تغییر خواهد کرد و افزایش می یابد.

نظر شما درباره سیستم بیمه گری الکترونیکی اتومبیل  چیست؟ نظر خود را با ما به اشتراک بزارید.

منبع:

تی نیوز