افزایش روز افزون سوانح رانندگی و حوادث حمل و نقل جاده‎ای خسارات مالی و جانی ناشی از آنها در زمره مهمترین چالش‎هایی است که توجه و تعمق تحلیلگران ترافیک را بیش از پیش میپ‎طلبد. در حال حاضر معضلات، سوانح رانندگی و حوادث ترافیکی در مجموع پدیدآورده فاجعه عظیمی برای جامعه هستند. در همین خصوص باید گام‎های بیشتری برداشته شود تا ضایعات به حداقل برسد و قانون‎پذیری را در جامعه نهادینه کنیم.

شرکت‎های بیمه و پتانسیل آنها در کاهش سوانح

با توجه به خسارت‎های بالایی که سازمان‎های بیمه‎گر از حوادث رانندگی متحمل می‎شوند، سعی در پیشگیری از حوادث را ندارند. در این بین شرکت‎های بیمه از پتانسیل و نقش به سزایی در کاهش حوادث و سوانح رانندگی برخوردار هستند. اغلب نقش آنها به صورت غیرمستقیم نشان داده می‎شود. روش‎هایی که شرکت‎های بیمه می‎توانند از آن طریق سبب کاهش تصادفات بشوند فراتر و پیچیده‎تر از آن چیزی است که در نگاه اول به چشم می‎خورد.

در این راستا کارشناسان بر این باورند که صنعت بیمه با دریافت حق بیمه متناسب با ریسک راننده‎ها می‎تواند نقش مهمی در راستای قوانین راهنمایی و رانندگی و جلوگیری از بروز تخلفات در نتیجه کاهش تصادفات و سوانح رانندگی داشته باشد. نقشی که بنظر می‎رسد تاکنون مورد توجه برنامه‎ریزان قرار نگرفته است. با این حال تکفیک رانندگان پر خطر از کم خطر امری ضروری به نظر می‎رسد. چراکه با اجرای آن ضمن دریافت حق بیمه متناسب با ریسک، آمار تخلفات رانندگی و تصادفات هم کاهش قابل توجهی پیدا می‎کند و از طریق میزان حق بیمه شخص ثالث می‎توان از بسیاری از حوادث جانی و مالی جلوگیری کرد.

سوانح رانندگی

تفاوت کشورها در بیمه

در حال حاضر هیچ گونه تفاوتی بین راننده با تجربه و راننده تازه کار یا راننده پرخطر و کم خطر وجود ندارد. در اکثر کشورهای توسعه یافته مثل اروپا و آمریکا مبنای محاسبه بیمه شخص ثالث در درجه اول سابقه رانندگی و نداشتن تخلف و تصادف است. همین امر موجب می‎شود تا افراد در حین رانندگی از بیم جرایم سنگین و افزایش حق بیمه مقررات رانندگی را راعایت کنند. در حالی که جاده‎های کشور جولانگاه رانندگان پرخطر است که روزانه جان افراد جامعه را تهدید می‎کنند و این سؤال مطرح است که چرا یک فرد پرخطر و یک فرد کم خطر باید تعرفه‎ای برابر بپردازند. بعضی از پژوهش‎های انجام شده بیانگر این امر است که 15 درصد از رانندگان پر ریسک محسوب می‎شوند.

در کنار فرهنگ‎سازی، توجه به عوامل بازدارنده، از جمله افزایش حق بیمه رانندگان متخلف می‎تواند در مهار تصادفات نقش مؤثری را ایفا کند. در این راستا به هنگام تمدید یا صدور بیمه نامه با اخذ استعلام از راهنمایی و رانندگی حق بیمه واقعی افراد را می‎توان محاسبه کرد. این امر بیش از هر چیز دیگری نیازمند تمهیدات قانونی است که رانندگان پر ریسک را از رانندگان کم خطر تفکیک می‎کند. شرکت‎های بیمه می‎توانند با اختصاص درصد کوچکی از خساراتی که در این ارتباط متحمل می‎شوند به فعالیت پیشگیرانه نتایج جالب توجهی را به دست آورند. عاقلانه‎ترین روش در تعیین بیمه شخص ثالث این است که علاوه بر ریسک خطر وسیله نقلیه، ریسک خطر افراد هم مورد توجه قرار گیرد. این امر اتخاذ سیاست‎های کارآمدی را از جانب مسئولان کشور می‎طلبد.