اطلاعات بیمه ای همواره در زمره ی اطلاعاتی قرار دارد که می تواند در سریع ترین زمان ممکن تغییراتی را ایجاد نماید. در همین راستا سامانه اطلاعات الکترونیکی راه اندازی شده اند.

سامانه ای تحت عنوان سامانه تبادل اطلاعات الکترونیکی بیمه نیز راه اندازی شده است. این سامانه می تواند تغییرات مهمی را در راستای بیمه و یکسان شدن اطلاعات نیز به وجود آورد. همواره می توانیم به این موضوع اشاره نماییم که سامانه اطلاعات الکترونیکی تغییراتی را به وجود می آورند که شاید در هیچ کجا نمونه ای از آن را مشاهده نکرده باشیم. زمانی که بتوان به اطلاعات دسترسی داشت قطعا زمانی خواهد بود که توانایی برداشت از داده ها هم وجود دارد.

سامانه جدید تبادل اطلاعات الکترونیکی بیمه

داده های آماری برای صنعت بیمه نشان دهنده ورودی ها و خروجی های بالقوه خواهد بود. این صنعت با چنین دلایلی پابرجا خواهد بود. در صورتی که بتوان سامانه تبادل اطلاعات الکترونیکی را پابرجا قرار داد ، بیمه سلامت هم می تواند منابعی را که برای بیمه در نظر دارد به صورت کامل حفظ نماید و در نهایت به خوبی آن را مدیریت نماید. این اطلاعات داده ای به صورت کاملا الکترونیکی وجود دارد.

خدماتی که در سامانه تبادل اطلاعات الکترونیکی می توانیم به آن دسترسی داشته باشیم شامل اطلاعاتی نظیر نظام ارجاع ، علاوه بر آن نسخه نویسی ها ، همچنین استحقاق سنجی برخی از اطلاعات وارد شده ، در نهایت برای انتقال دادن الکترونیکی تمامی اسناد خواهد بود. این اسناد در بیمارستان ها وجود دارد. این طرح باید با استفاده از همکاری دانشگاه علوم پزشکی در تمامی مناطق کشور نیز انجام شود تا بتواند نتیجه صحیحی را به دنبال داشته باشد.

سامانه جدید تبادل اطلاعات الکترونیکی بیمه

در این شرایط هزینه های مربوط به بستری شدن بیماران نیز به صورت کاملا دقیق محاسبه خواهد شد و در نتیجه می توان در صورت وجود شکایتی آنها را نیز با دقت و اسناد رسمی بررسی کرد. وجود سامانه تبادل اطلاعات الکترونیکی بیمه ای می تواند از مصرف بسیار زیاد کاغذ جلوگیری نماید. در حال حاضر در دولت الکترونیک سعی بر حذف سیستم قدیمی کاغذی بوده و بر این اساس بهتر است تا تمامی فرایندهای اداری به صورت سیستمی نیز برقرار شود. خدمات در چنین حالتی مطلوب تر خواهد بود. منابع مالی که سالانه برای تهیه کاغذ صرف شده در چنین حالتی ذخیره خواهد شد و می توان این منابع را در جایی دیگر خرج کرد.

به صورت پایلوت این سیستم در چهارمحال و بختیاری در حال انجام است.

نظر شما درباره سامانه جدید تبادل اطلاعات الکترونیکی بیمه  چیست؟ نظر خود را با ما به اشتراک بزارید.

منبع:

تی نیوز