خسارت های سیل همچنان پس از گذشت حدود یک ماه از این حادثه ی دردناک و ناگهانی همچنان باقی است و در واقع این اثرات ادامه خواهد داشت.

خسارت های سیل تنها بخشی مورد تخمین قرار گرفته اند و خرابی های ناشی از آن بررسی شده و به نوعی هزینه ی مربوطه تخمین زده می شود تا پس از آنها بیمه ها و دولت وارد عمل شده و تغییراتی را نیز اعمال نمایند. بنابراین می توان گفت که این روند می تواند همچنان باقی بماند اما تاکنون نمونه هایی هم وجود داشته اند که به نوعی هنوز ثبت نشده اند و هیچ خبری هم از ساکنان آنها نیست.

سامانه ای برای ثبت و تأیید خسارت های سیل

چنین مواردی که شاید خسارت آنها بیان نشده باشد و هیچ فردی هم از آن خبر نداشته باشد باید به صورت خودجوش از طریق سامانه ای که راه اندازی شده وارد عمل شوند. اطلاعات موجود را نیز در آن وارد نمایند تا در لیست بررسی قرار گیرند. این خسارت ها می تواند از خانه ها تا زمین های کشاورزی متنوع باشد. بنابراین تمامی کشاورزانی که با مشکلات زمین مواجه شده اند و این مشکلات ناشی از سیل بوده است. همچنین تمام افرادی که در روستاها بوده یا عشایری زندگی می کنند و از خسارت های سیل رنج می برند می توانند در این سامانه وارد شده و اطلاعات خود را نیز ثبت نمایند تا زمان تأیید و بررسی آن فرا برسد.

البته چنین افرادی که می توانند ثبت نام را انجام دهند باید در صندوق بیمه تأمین اجتماعی که مربوط به همین قشر است ثبت نام نموده باشند و از قبل عضویت آن را داشته باشند زیرا برای سایر افراد فعال نخواهد شد. در نهایت این صندوق و اعضای آن در سامانه ای که با نام سبا راه اندازی شده تعداد را بررسی و برای کارشناشی وارد عمل می شوند تا تمامی موارد را بررسی نموده و حتی یک مورد را هم از دست ندهند. سبا مخفف سامانه بیمه اجتماعی خواهد بود.

سامانه ای برای ثبت و تأیید خسارت های سیل

در این بررسی می توان تمامی افرادی که از نظر مالی وضع مناسبی ندارند را به خوبی تشخیص داده و بررسی نمود. در این سامانه که برای خسارت های سیل است می توانیم بر اساس ثبت های صورت گرفته نوع خسارتی که وارد شده ، همچنین محل و تاریخی را که از حادثه در اختیار ما قرار دارد و در نهایت مبلغ آن را هم تخمین بزنیم . بودجه نهایی برای این تخمین ها باید به ما برسد.

نظر شما درباره سامانه ای برای ثبت و تأیید خسارت های سیل چیست؟ نظر خود را با ما به اشتراک بزارید.

منبع:

مهرنیوز