دارو های داخلی از نظر قیمتی بر اساس بررسی های صورت گرفته بسیار ارزان تر از تصور ما هستند ، این در حالی است که مشکلات مالی بسیاری وجود دارد.

سیستم های قیمت گذاری که در ایران وجود دارد می تواند به شکل های متنوعی تغییر یابد. قیمت هایی که نهاده شده بر اساس این است که در نهایت قیمت نهایی دارو چقدر است ، بنابراین هیچ نوع افزایش قیمت دیگری در بر ندارد. در اینصورت بهترین شرایط برای بیمه گر خواهد بود و علاوه بر آن بیماران. بر اساس آمارهای به دست آمده توانی که از نظر اقتصادی وجود دارد برای هریک از شرکت ها به نسبت رقبای خارجی بسیار کمتر شده اند.

سازمان غذا و دارو و ارزان بودن داروهای داخلی

شرکت هایی که از نوع خارجی هستند اغلب توانمند تر از شرکت های داخلی خواهد بود. باید تحقیقاتی صورت گیرد که به چه دلیلی در رابطه با سیستم های خارجی تا این حد تفاوت وجود دارد. بهتر است تا تحقیقات را به صورت جزئی و کاربردی در نظر داشته باشیم تا بتوانیم به خوبی در ایران با جزئیات وارد عمل شده و تغییراتی را حاصل نماییم.   به دلیلی ارزان بودن دارو ها درصد زیادی از داروهای موجود از ایران به سایر کشورها نیز ارسال می شوند اما با قاچاق این روند اجرایی می شود.

چنین شرایطی برای تمامی کشورهای منطقه وجود دارد. این صادراتی که در کشورها وجود دارد اغلب به کشورهایی ارتباط دارد که در مناطق مدیترانه شرقی خواهد بود. برنامه ریزی ها در حالتی هستند که کاملا به صورت قانونی می باشند. یعنی بررسی ها در صورتی که دقیق تر شود می توان از تمامی راه ها پیشگیری نمود و هر نوع راه سوء استفاده را از آن به صورت کامل مسدود کرد.

سازمان غذا و دارو و ارزان بودن داروهای داخلی

هیچ یک از افرادی که در رده های مختلف قرار دارند این باور را ندارند که ایران می تواند دارو های خود را در داخل تولید نموده و سود زیادی را از آن به دست آورند. تنها کافی است که بتوانیم تجهیزات پزشکی و میزان تولیدات خود را به حد مطلوبی تغییر دهیم . اگر برنامه ریزی ها عملی باشد از قاچاق هم جلوگیری می شود. تولیدات در حد فراتر خواهد بود و رفته رفته بیشتر از قبل می شوند.

ظرفیتی که برای تولید در ایران وجود دارد در حدود چندین برابر نیاز کشور ما خواهد بود. بازارهایی از نوع جدید را باید ایجاد کنیم. هزینه ها باید کاهش یابد . در این صورت مصرف کننده های داخلی از نظر قیمتی دارو انتظارات پایین تری را اجرایی خواهند کرد.

نظر شما درباره سازمان غذا و دارو و ارزان بودن داروهای داخلی چیست؟ نظر خود را با ما به اشتراک بزارید.

منبع:

صبحانه آنلاین