یکی از مهم ترین اتفاقاتی که در رابطه با اربعین می توانیم به آن اشاره نماییم در خصوص راه اندازی سامانه ای با نام سماح بوده که توانسته تحولی را ایجاد نماید.

با توجه به حجم بالایی از زائرینی که قرار است تا در ایام اربعین به زیارت کربلا بروند باید تغییراتی نیز رخ دهد. در سال ها قبل بدون آنکه هماهنگی ایجاد شود تعداد بسیار زیادی از زائران به زیارت مشرف می شدند که در نهایت سبب تغییراتی در وضعیت ورود و خروج آنها شده و ازدحام جمعیت بیماری های بسیاری را به وجود آورده و حتی برخی از افراد هم در این شرایط توانایی تحمل را نداشته و فوت می کردند.

زائران اربعین حسینی و سامانه سماح

برای آنکه ساماندهی برای ورود انجام شود یکی از تغییرات بسیار خوب را می توانیم در رابطه با راه اندازی سامانه ای به نام سماح بدانیم که طبق برنامه جامع و مدون باید تمامی اطلاعات آنها به شکل درستی در سیستم ثبت شود و علاوه بر آن گذرنامه و . . . را هم داشته باشند تا بتوانند از آن استفاده کنند و به زیارت مشرف شوند. در غیر این صورن هر نوع ورودی جلوگیری می شود. یعنی در مرزها افرادی هستند که تنها همین مسئولیت را برعهده دارند.  علاوه بر این که باید ثبت نام انجام شود باید به این نکته هم اشاره کنیم که باید بیمه هم به ثبت برسد.

یعنی افرادی که وجود دارند هم باید از نظر بیمه ثبت اطلاعات خود را انجام دهند و هم اینکه اطلاعات خود را در سامانه سماح تأیید کنند. آدرسی که به عنوان سامانه از سوی حج و زیارت مطرح شده با نام samah.haj.ir است. افرادی که توانایی ثبت نام را ندارند تمامی مدارک سفر خود را به پیشخوان ببرند یا در سازمان های حج و زیارت شهر خود هم می توانند این ثبت نام را انجام دهند. بیمه هم از نوع اجباری است.

زائران اربعین حسینی و سامانه سماح

در زمانی که ثبت نام انجام می دهند از نظر تاریخ و زمان حرکت هم اطلاعاتی به آنها داده می شود.  همه ی افراد باید از طریق مرز مشخص شده وارد شوند و بازررسی هایی برای افرادی که به صورت پیاده قرار است تا به کربلا بروند هم در این مرز انجام می شود. تاریخی که برای ثبت نام در سامانه سماح وجود داشته از ابتدای شهریور تا امروز یعنی 25 شهریور بوده و امکان ثبت نام پس از این تاریخ وجود ندارد. ثبت نام اولیه برای ورود 25 هزار و در نهایت برای بیمه هم بیست و دو هزار تومان باید پرداخت کنند.

نظر شما در رابطه با زائران اربعین حسینی و سامانه سماح چیست؟

منبع:

تی نیوز