در ادامه مبحث خدمات مربوط به درمان در این سازمان بیمه‎ای کشور می‎توان به پرداخت‎های دیر به دیر آن هم اشاره نمود. دیرپرداخت‎ها در بیمه تأمین اجتماعی به خصوص خدمات درمانی به عنوان یک مشکل کشوری مطرح است و این موضوع علت مربوط به یک استان یا شهر نمی‌شود. بلکه باید مسئولان مربوطه از بالادست این کار را پیگیری نمایند. سازمان تأمین اجتماعی یک سری مطالبات کلان از دولت دارد که باید این مطالبات پرداخت شود تا این سازمان بتواند انواع خدمات من جمله خدمات درمانی را به نحو احسن اجرا کند.

این دیرکرد به دلیل این است که دولت از نظر تورم، انباشت مطالبات و . . . در معذوریت است و هر زمان که بتواند این مطالبات را که از سازمان گرفته تا پزشک و داروخانه مطالبه گر هستند پرداخت نماید، تمامی مشکلات در این زمینه مرتفع خواهد شد.

معضلات پرداخت

علاوه بر خدمات درمانی و پرداختی‎هایی که سازمان تأمین اجتماعی انجام می‎دهد، بیمه‎های بیکاری هم اضافه شده‎اند که از سمتی پول بدون کار باید پرداخت شود. همه این خدمات و هزینه‎ها انجام و ارائه می‎شود. اما دریافت حق زحمت آنها پس از چند ماه صورت می‎گیرد. به نوعی می‎توان گفت که امید کاری در بین کارکنان مربوط به این سازمان پایین آمده و یکی از معضلات دیگر ازدحام جمعیت در یک مرکز و یا یک بیمارستان و خستگی کاری آن مرکز یا بیمارستان می‎باشد.

در سازمان تأمین اجتماعی گام ابتدایی و مهم بغیر از خدمات درمانی ارائه شده به بیمه شدگان، انجام امور مربوط به مستمری بگیران به عنوان یک قشر آسیب‎پذیر و قشری که به مدت سی سال، سر وقت، حق بیمه آنها پرداخت شده می‎باشد. ارائه  مستمری و انواع خدمات درمانی برای این گروه از افراد به عنوان یک تکلیف برای سازمان تأمین اجتماعی مطرح است.

در امسال و سالهای آینده شعاری که سازمان تأمین اجتماعی در نظر دارد، کیفیت، دقت و زمان گذاشتن برای بیماران می‌باشد. وجود تخت‌های کم برای بیماران بستری در بیمارستان‌های مربوط به این سازمان هم از جمله مشکلات دیگر در این زمینه است که باید مورد توجه مسئولان در هر استان قرار گیرد تا بتوانند این خیل عظیم مراجعات را مدیریت نمایند.