ماهیت شرکت‌های بیمه به گونه‌ای است که دارای جهات حقوقی و قانونی می‌باشند. از این رو واحدهای حقوقی در شرکت‌های بیمه از اهمیت بالایی برخوردارند. وظایف مختلفی توسط بخش‌های حقوقی بیمه‌ها تعیین می‌گردد.

معرفی وظایف حقوقی

برنامه‌ریزی و وصول مطالبات شرکت به عنوان یکی از منابع درآمدی بیمه، حضور در مراجع قضایی و انتظامی برای دفاع از حقوق شرکت بیمه مربوطه از جمله وظایف حقوقی می‌باشد. این در مواقعی است که شرکت بیمه به وعده‌های خود عمل نکرده و شکایتی از سوی بیمه‌شدگان شده باشد، یا اینکه حق شرکت بیمه در جایی ضایع شده باشد.

انعقاد قراردادهای مختلف بیمه‌ای، برگزاری ده‌ها مزایده و مناقصه با رعایت تمامی قوانین موجود برای آن و شفافیت کامل آن، تدوین آیین‌نامه و دستورالعمل‌های مختلف با حضور نماینده اصلی حقوقی انجام خواهد شد.

این مدیریت حقوقی باید با استفاده از تجارب گذشتگان صورت گیرد تا با فنون مختلف کار آشنایی پیدا شود. نیروهایی توانمند و کوشا باید به گونه‌ای فعالانه و متعهدانه به عنوان نمایندگان حقوقی شرکت‌های بیمه، این شرکت‌ها را از خود بدانند و برای زنده کردن حق و حقوق آنها تلاش کنند.

حقوقی

معرفی فعالیت‎های حقوقی

فعالیت‌های حقوقی یک شرکت بیمه‌ای عبارت است از: انعقاد قراردادهای مختلف بیمه‌ای، برنامه‌ریزی و وصول مطالبات شرکت، دفاع از حقوق شرکت‌های بیمه‌ای در مراجع قضایی، تشکیل تیم‌های حقوقی، فنی و مالی، تدوین آیین نامه‌ها ، ایجاد امنیت و آرامش برای تمامی زیان دیدگان بیمه.
رسیدگی به پرونده بیمه توسعه در راستای مسئولیت‌های اجتماعی و حاکمیتی نشان دهنده توانمندی شرکت مربوط در ایفای نقش‌های اجتماعی می‌باشد. در این راستا بیمه ایران برای پرداخت زیان دیدگان بیمه توسعه قدم در این راه قرار داد و تمامی بدهی‌ها پرداخت گردید. در صورتیکه این عمل تنها یک عمل انسان دوستانه بوده است.

بیمه ایران خود را از قشر مردم می‌داند. با توجه به آنکه یک شرکت دولتی است وظیفه خود دانست تا در این بحران به دولت کمک کند و همه موانع موجود و آسیب‌هایی که به صنعت بیمه از سوی بیمه توسعه وارد شده و عدم اعتمادهایی که نسبت به بیمه به وجود آمده را حل کند.

برای هر شرکت بیمه در طول روز در حدود بیست و دو میلیارد تومان و شاید هم بیشتر خسارت به وجود می‌آید. بیشترین سهم این خسارت‌ها که باید پرداخت شود و در عوض دریافتی کمی هم دارد، بیمه شخص ثالث می‌باشد. پس از آن سایر بیمه‌های موجود خسارت‌هایی به نسبت کمتر از آن را به بیمه‌ها تحمیل می‌کنند. حال شرکت‌های بیمه‌ای باید با استفاده از نمایندگان حقوقی خود این مسائل را هم در نظر بگیرند که ممکن است ضررهای بسیاری را به جان بخرند.

در نتیجه انتخاب یک فرد اصلح که بتواند این مشکلات را ببینید و راه حلی قانونی را برای آنها جستجو نماید برای هر شرکت بیمه لازم است تا بتواند فعالیت‌های حقوقی را با تمام توان خود به بهترین نتیجه برساند.