بیمه شدن حساب های بانکی فرصتی بسیار خوب برای جلوگیری از هر نو سوء استفاده و کلاهبرداری از مال شما خواهد بود که خوشبختانه این نوع از بیمه هم به روس کار آمده است.

یکی از مدل های خاص و بسیار مهم برای ایجاد حساب های بانکی را می توانیم به پوشش بیمه ای نسبت دهیم. این نوع ازبیمه ها از هر نوع حمله ای به صورت سایبری و غیر رسمی جلوگیری خواهند کرد و فیشینگ ها را از سر راه شما برمی دارند. این نوع از پوشش بیمه ای به احتمال بسیار قوی تا پایان سال جاری قابلیت بهره برداری را دارد. بنابراین می توان گفت که تنها نیاز است تا مدل مذکور به تأیید رسمی برسد و در نهایت هم برای سال 98 قابل استفاده باشد. تنها با این راه حل می توان از خسارت های روز افزون مربوط به این نوع از حملات پیشگیری نمود.

حساب های بانکی، بیمه می شوند

فضای مجازی فضایی بسیار بزرگ و تقریبا غیر قابل کنترل خواهد بود. بنابراین هرچه بیشتر مورد توجه باشد احتمال بروز خطرات هم در آن کاسته می شود.  نامی که برای این نوع از پوشش بیمه ای قرار داده اند بیمه امنیت فضای مجازی است. یکی از جدیدترین محصولات از نوع بیمه ای با هدفی متفاوت خواهد بود اما در نهایت به یک هدف کلی بیمه ها یعنی جبران خسارت باز می گردد.

قطعا با آغازهر نوع طرحی سؤالات و ابهامات بسیاری به وجود می آید که مبنای اصلی برای رفع همه ی آن ها توجه به یک موضوع یعنی گذر زمان خواهد بود. این نوع از بیمه می تواند فضای بسیار امتی را برای هر نوع تجارت از نوع الکترونیکی به وجود آورد. بنابراین این هزینه کمک کننده خواهد بود و حتما باید در نظامی که از آن به عنوان بانکداری اسلامی یاد می شود مورد پذیرش قرار گیرد.

حساب های بانکی، بیمه می شوند

اطلاعاتی که باید پلیش فتا هم در آن کمک کننده باشد اطلاعاتی بسیار گسترده از نظر راه های احتمالی سوء استفاده و کلاهبرداری است. آمارها باید بررسی شوند ، علاوه بر این همه ی تعهدات بیمه ای هم در این میان مشخص گردد. فاکتورهایی که می توانند نرخ را تعیین کنند هم به صورت رسمی اعلام گردد. متأسفانه با توجه به جهش بسیار بزرگ در کلاهبرداری های اینترنتی باید توجه بیشتری به این مقوله صورت پذیرد و هر نوع راهی بسته شود.

بنابراین این قراردادها می تواند در زمان افتتاح حساب از سوی بانک مورد نظر منعقد گردد.

نظر شما درباره بیمه شدن حساب های بانکی چیست؟ نظر خود را با ما به اشتراک بزارید.

منبع:

تی نیوز