شرکت های بیمه ای نیاز دارند تا از هر نظری مورد بررسی و حسابرسی قرار گیرند، زیرا در صورتی که غفلتی صورت گیرد احتمال ضرر بسیار خواهد بود.

کارفرمایان و شرکت ها در زمینه ی بیمه ای با تعداد بالایی حضور دارند، اما در صورتی که دوره ای بدون توجه این حساب ها چک نشوند و بی توجهی به آن صورت پذیرد احتمال هر نوع سوء استفاده ای وجود دارد و کلاهبرداری ها از آن طریق امکان پذیر خواهد بود. از بین ذی نفعان مربوط به تأمین اجتماعی درصدی از آنها وجود دارند که بیشترین سود را می برند که از جمله آنها می توانیم به کارفرماها اشاره نماییم.

حسابرسی به حساب های شرکت های بیمه ای

شرکت های بیمه ای همگی از کمبود بودجه صحبت می کنند در حالی که چنین کمبود بودجه ای آن هم تا این حد بعدی بنظر می رسد. بنابراین باید بررسی هایی صورت پذیرد تا حسابرسی به اطلاعات حسابی کارفرماها نیز دسترسی داشته و بررسی های دقیقی را انجام دهند. بیشترین منابع مالی برای کارفرماها خواهد بود. این منابع را تأمین می کنند البته در سیستم تأمین اجتماعی با بالاترین نرخ همراه است.

افرادی که به عنوان کارفرما در حال فعالیت هستند نیاز دارند تا پرداخت هایی را در زمینه بیمه ای نسبت به سازمان های زیربط انجام دهند. بیشتر از هر چیز دیگری این افراد تقاضا دارند تا در رابطه با بیمه تأمین اجتماعی مهم ترین موضوع را فعالیت های پیمانکاری بدانند. این فعالیت ها خرج های ورودی و خروجی بسیاری دارد و گاهاٌ با توجه به نوسان بازار تغییرات قابل توجهی رخ می دهد.

همچنین ببینید :  Meet In Chat

برای هر درآمد به دست آمده از فعالیت های پیمانکاری به اجبار باید در حدود سی درصد حق مربوطه به پیمانکاری پرداخت شود. تا زمانی که این حق پرداخت نشود احتمال هر نوع فعالیتی هم وجود ندارد.  بنابراین پیمانکاران هم در خصوص بیمه تأمین اجتماعی نباید غفلت کنند و باید حق بیمه خود را پرداخت نمایند.

حسابرسی به حساب های شرکت های بیمه ای

در خصوص ضریب بیمه ای هنوز هم استانداردسازی انجام نشده و بنابراین می توان به این نکته اشاره نمود که در خصوص حقوق مربوط به کارفرما هم هرازگاهی نارضایتی هایی دیده می شود. اختلاف هایی بین پیمانکاران فعال و همچنین بیمه تأمین اجتماعی وجود دارد که باید به راحتی این اختلاف ها حل شود تا از هر نوع مشکلی در این زمینه پیشگیری به عمل آید. البته شایان ذکر است که در این خصوص بیمه تأمین اجتماعی با مشکلی مواجه نیست اما پیمانکاران از وضع موجود رضایت ندارند و مشتاق اند تا حسابرسی هم صورت پذیرد.

سازمان تأمین اجتماعی این توانایی را دارد که در خصوص حقوق کسب شده بررسی و حسابرسی را انجام دهد تا وضعیت موجود شرکت ها بررسی شود.

نظر شما درباره حسابرسی به حساب های شرکت های بیمه ای چیست؟ نظر خود را با ما به اشتراک بزارید.

منبع:

تی نیوز