در ایران در حدود دو میلیون نفر وجود داشتند که در یک زمان از دو نوع همپوشانی بیمه ها استفاده می‎کردند که خوشبختانه هزینه‎ی مربوط به آنها با حذف نمودن یکی از بیمه‎ها کاهش پیدا کرده است.

از نظر هزینه‎ها برای این تعداد افرادی که همپوشانی بیمه ای آنها نیز حذف شده می‎توانیم به عدد حدود دو هزار میلیارد تومان اشاره داشته باشیم. این در واقع در حالی است که منابع هزینه‎های مربوط را پرداخت می‎کردند و همزمان دو نوع مزایا برای یک فرد در نظر گرفته شده که با چنین راه حلی این هزینه‎ها به منابع بازگشته و برای امور دیگر نیز از آنها استفاده خواهد شد. به چنین ترتیبی می‎توانیم انتظار داشته باشیم که صرفه جویی بزرگی در سیستم بیمه ای رخ داده است و این صرفه‎جویی بسیار به نفع سیستم خواهد بود.

حذف همپوشانی بیمه ها

در سال جاری یکی از اولویت‎هایی که وجود دارد در رابطه با یکسان کردن منابع و نظم دادن به آن خواهد بود. تاکنون منابعی وجود داشته‎اند اما در واقع این منابع نمی‎توانستند پاسخگوی نیاز ما باشند زیرا اختلال‎هایی در آن وجود داشته که به راحتی قابل حل نبوده‎اند، به چنین ترتیبی می‎توانیم این عملکرد را که همپوشانی بیمه‎ها حذف شده‎اند، رویکردی قابل تقدیر بدانیم. سازمان‎های الکترونیکی نیز به وجود آمده‎اند که برای بیمه‎ها می‎تواند ثمربخش باشند.

در حقیقت این سامانه‎های الکترونیکی از کاغذبازی‎های اداری و همچنین ادامه داشتن یک سری از مراحل بسیار بی نتیجه در این سیستم بیمه‎ای جلوگیری نموده‎اند. دفترچه‎ها از نوع کاغذی در سازمان تأمین اجتماعی در مراحل انتهایی حذف شدن قرار دارند و از این پس تنها با در دست داشتن اطلاعات اولیه شخصی خود می‎توانید با استفاده از نسخه‎های الکترونیکی در کمترین زمان داروهای خود را نیز مصرف نمایید. حذف همپوشانی بیمه ای هم در اولویت بعدی قرار دارد که باید در زمینه‎ی بیمه سلامت نیز به صورت کامل اجرایی شود.

حذف همپوشانی بیمه ها

بیمه سلامت از بیمه‎های قابل تقدیری است که در نظام سلامت فعلی باید توجه ویژه‎ای به آن داشته باشیم اما در حال حاضر می‎توانیم چنین در نظر داشته باشیم که این بیمه با کسری‎های بودجه‎ای زیادی مواجه شده که در حقیقت سازمان هدفمند سازی یارانه‎ها هم نمی‎تواند این کمبود فعلی را به نوعی جبران کند و در نهایت باید بتوانیم از راه‎های دیگری برای این موضوع اقدام کنیم. در رابطه با دفترچه‎های کاغذی هم یکی از بهترین فعالیت‎ها را می‎توان در خصوص بیمه سلامت نامید که در حال اجرای آن است.

نظر شما درباره حذف همپوشانی بیمه ها  چیست؟ نظر خود را با ما به اشتراک بزارید.

منبع:

برنا