بیمه شخص ثالث مربوط به تاکسی ها با درصد اضافه تر وجود داشته و در نتیجه قابل استفاده بوده که خوشبختانه این درصد اضافی در شرایط فعلی حذف می شود.

در رابطه با بیمه ای که در حال حاضر تاکسی ها در حال استفاده از آن هستند ، ده درصد اضافه تر از آنچه که باید از آنها دریافت خواهد شد. بر همین اساس مصوباتی در دولت اعمال شده که می توان بر اساس این مصوبات اخیر تأیید شده در حدود ده درصد اضافی را حذف نمود. اما در رابطه با این طرح جزئیاتی هم در نظر گرفته شده که در ادامه به هریک از آنها اشاره خواهیم نمود.

حذف شدن درصد اضافی بیمه شخص ثالث تاکسی ها

رانندگان در شرایط فعلی هزینه های بسیاری را برای تاکسی های خود متحمل می شوند و در نتیجه باید در نظر داشت که این هزینه های اضافی را تا حدودی می توانیم جبران نماییم. تنها با حذف هزینه های اضافی که بدون هیچ ضرورتی به آنها تحمیل می شود این مسئله قابل حل خواهد بود. در جلسه های مختلف هیئت دولت این مسئله مورد پیگیری و در نتیجه به صورت رسمی به تأیید رسید که پرداختی مربوط به آن از بیمه تاکسیرانان به صورت کامل حذف گردد. در نهایت اصل 138 قانون اساسی هم به همین موضوع اشاره داشته که پس از بررسی های نهایی توسط هیئت وزیران هم تأیید خواهد شد.

بنابراین رانندگانی که در حال استفاده از بیمه شخص ثالث هستند می توانند این موضوع را مدنظر قرار دهند که ده درصد از هزینه سالانه بابت بیمه شخص ثالث تاکسی که ده درصد اضافه تر بوده  به ده درصد کمتر تبدیل خواهد شد. علاوه بر آن برخی از رانندگان زمان زیاد و هزینه هایی را صرف فراگیری آن می کنند که این آموزش ها خاص بوده و همه ی رانندگان تمایلی به گذراندن آن ندارند. بنابراین در این صورت در حدود ده درصد تخفیف هم برای آنها دارند. پس اگر مدرک این آموزش های مختلف در رابطه با تاکسی رانی را داشته باشند در حدود بیست درصد تخفیف هم اعمال می شود.

حذف شدن درصد اضافی بیمه شخص ثالث تاکسی ها

این خود به عنوان یکی از مراحل تشویقی برای استفاده هرچه بهتر و بیشتر خواهد بود تا رانندگان از آموزش های دیگر هم بهره لازم را ببرند. اما هنوز در این مرحله ده درصد دوم ، که اعمال تخفیفات ویژه بوده هیچ دستوری را در نظر ندارند. می توان گفت که باید هماهنگی هایی بین بخشی نیز صورت پذیرد که از جمله آنها می توانیم به پلیس راه هم اشاره نماییم. علاوه بر آن بیمه مرکزی هم باید تأیید نهایی را انجام دهد . اکثر رانندگان این آموزش های حرفه ای را استفاده نموده و فرا گرفته اند ، بر همین اساس درصد تخفیفات خوبی را برای آنها انتظار داریم که در آینده نزدیک قابل اعمال است.

نظر شما درباره حذف شدن درصد اضافی بیمه شخص ثالث تاکسی ها  چیست؟ نظر خود را با ما به اشتراک بزارید.

منبع:

تی نیوز