دولت باید در رابطه با بیمه قالیبافان نهایت دقت را به خرج دهد ، زیرا با توجه به روند فعلی دیگر سهم دولت پرداخت نشده و این بیمه قطع خواهد شد.

دولت باید بتواند سهمی که به آن تعلق دارد را در سریع ترین زمان ممکن پرداخت نماید ، در این صورت است که تنها می توان انتظار برقراری بیمه را داشت. دولت باید بتواند این سهم بسیار زیاد مربوط به اعتراضات را پاسخگو باشد ، زیرا این افراد با هزاران امید در راستای قالیبافی در حال فعالیت هستند و قطع شدن بیمه آنها می تواند به منزله برقرار شدن مشکلات فراوان و آغاز بیهوده کاری باشد. از زمانی که بیمه مقرر می شود می توان در نظر داشت که سابقه کاری برای فرد رد خواهد شد ، اما در غیر این صورت چنین بیمه ای نیز برقرار نخواهد بود.

جبران قطع بیمه برای قالیبافان

قالیبافان از زمره ی افراد بسیار زحمت کشی هستند که پس از ماه ها تلاش خود در نهایت به یک قالی دست می یابند که با فروش آن زحمت چند ماهه ی خود را جبران خواهند کرد. اما می توان به این موضوع هم اشاره داشت که چنین افرادی به دلیل دارا نبودن بیمه تنها روزمزد هستند و آینده خوبی را برای ادامه ی فعالیت های خود ندارند. بنابراین باید در تلاش باشند تا بیمه مربوط به آنها مقرر شود.

دولت باید در رابطه با فرش دست بافت ایرانی که فرشی صادراتی هم محسوب می شود تمام تلاش خود را انجام دهد و با پرداخت شدن پول مربوط به این بیمه ها بتواند سلامتی روانی آنها را نیز تأمین نماید. این بی توجهی موجب اعتراضات بسیار زیادی از سوی مردم می شود . این بیمه حقی است که باید به قالی بافات تعلق بگیرد و در صورتی که این بیمه قطع شود هیچ راهی برای جبران آن وجود ندارد.

جبران قطع بیمه برای قالیبافان

در صورتی که دولت بتواند تا توجه ویژه خود را دوباره برقرار کند ، این فرار کاری که اخیرا در رابطه با بیمه قالیبافان  رخ داده به گذشته باز خواهد گشت و در واقع می توان گفت که در مدت زمان بسیار کوتاهی بیکاری ها در این رابطه کاهش و همچنین از نظر اقتصادی یک رشد قابل توجهی را مشاهده خواهیم کرد. اگر این بیمه دوباره به روی کار آید می توان این انتظار را داشت که در رابطه با آینده شغلی و تضمین داشتن کار در آینده برای این اقشار از بین رفته و در حقیقت آرامش به آنها باز می گردد.

نظر شما درباره جبران قطع بیمه برای قالیبافان چیست؟ نظر خود را با ما به اشتراک بزارید.

منبع:

تی نیوز