از نظر بیمه ای تغییرات متنوعی رخ داده که یکی از آنها حذف دفترچه های بیمه ای و در نهایت برقراری نسخه الکترونیک با امضای الکترونیک برای پزشکان است.

وجود سیستم های الکترونیکی در حال حاضر در ایران بسیار بیشتر از قبل رواج پیدا نموده و در حقیقت می توانیم به این نکته توجه کنیم که از این پس در دولت الکترونیک پیشرفت های بیشتری را شاهد خواهیم بود. هم اکنون در اکثر استان های کشور نسخه الکترونیک در حال پیگیری می باشد. تا زمانی که نسخه الکترونیک در حال پیگیری باید در نتیجه باید از امضای الکترونیک پزشکان برای تأیید نهایی استفاده شود. تا زمانی که از این نوع امضاها بهره بگیریم در نهایت هیچ نوع جای تقلبی هم وجود ندارد.

تنها امضای الکترونیک پزشکان قانونی است!

همه پزشکان باید بتوانند تا از طریق سامانه ، درخواست امضای الکترونیک خود را بدهند ،  زیرا بدون این امضا فعالیت آنها هیچ فایده ای ندارد ، هیچ فردی هم به جای آنها نمی تواند از این درخواست کمک بگیرید. یعنی تنها خود شخص درخواست دهنده بوده و باید اطلاعات شخصی خود را وارد نماید. این می تواند بار حقوقی بالای مربوط به این درخواست را نشان دهد. پس از این پس جعل امضا و همچنین مهر مربوط به پزشکان امکان پذیر نیست. این می تواند یکی از مهم ترین مزایای مربوط به الکترونیکی شدن بیمه ها به شمار رود.

سازمان نظام پزشکی که مسدولیت فعالیت پزشکان را برعهده دارد ، از سال ها قبل که بر اساس تخمین های اولیه به عدد پنج یعنی 5 سال گذشته باز می گردد ، تمامی فعالیت های خود را برای الکترونیکی شدن نسخه  و همچنین امضای پزشکان انجام داده است. برای تمامی پزشکان باید این شرایط ایجاد شود و در پس آن کارت هوشمند هم صادر گردد. این کارت می تواند ارتباط مستقیمی با نظام پزشکی داشته باشد. در این راستا هم وزارت بهداشت هم قوه قضاییه و همچنین سازمان های توسعه دهنده تجارت الکترونیک باید در یک راستا قدم بردارند.

تنها امضای الکترونیک پزشکان قانونی است!

در سال 98 سازمان نظام پزشکی قصد دارد تا کارت هوشمند مربوط به پزشکان را نیز صادر کند که همراه آن امکان بهره بردن از امضای الکترونیک هم وجود دارد. تنها با وجود این امضا امکان برقراری نسخه الکترونیکی وجود داشته و پس از آن می توان کارت هوشمند پزشکان را هم برای آنها صادر نمود. در این کارت هم امکان استفاده از قابلیت تماس و هم به صورت غیرتماسی یعنی استفاده از تبلت و . . .نیز وجود دارد.

نظر شما درباره قانونی بودن امضای الکترونیک پزشکان چیست؟ نظر خود را با ما به اشتراک بزارید.