شاید کمتر بیمه‎ای در کشور شرایط موجود را قبول داشته باشد. اما بیمه تأمین اجتماعی با گرفتاری‎های خود تلاش نموده تا بتواند شرایط را برای آسیب دیدگان پلاسکو به گونه‎ای دیگر رقم بزند.

پلاسکو، تراژدی زمستانی

حادثه پلاسکو یکی از حوادث بسیار تلخی بود که در سال گذشته در دی ماه اتفاق افتاد. تعداد زیادی از نیروهای آتش نشانی در این حادثه به شهادت و برخی دیگر نیز مصدوم شدند. با توجه به شرایط اقتصادی نامناسب برای خانوارها توجه به موضوع بیمه برای این افراد شاغل بسیار مهم بود.

آسیب دیدگان پلاسکو اغلب نیروهای خدماتی بودند که در این حادثه با نقص در عضو خود دیگر به فعالیت نمی‎پردازند. با ریزش ساختمان پلاسکو امید بسیاری از خانواده‎ها ناامید شد، اما در کنار این شرایط بیمه تأمین اجتماعی به عنوان یار و یاور همیشگی نیز حضور دارد.

تلاش های بیمه تأمین اجتماعی در حادثه پلاسکو

بیمه تأمین اجتماعی خود از شرایط مطلوبی برای فعالیت برخوردار نیست و بسیاری از سازمان‎ها و ارگان‎های مختلف نیز در پرداخت حق بیمه خود کوتاهی می‎کنند. به همین دلایل این بیمه از نظر مالی در تنگنا قرار دارد. شرایط به گونه‎ای است که هر لحظه احتمال وجود مشکل برای این سازمان بیمه‎ای وجود دارد. بنابراین بسیار مهم است که ما با تغییر دادن موضع خود شرایط مطلوبی را پدید آوریم.

تلاش های بیمه تأمین اجتماعی در حادثه پلاسکو

تامین اجتماعی، یار همیشه در صحنه

بیمه تأمین اجتماعی خدمات مربوط به رفع مصدومیت و درمان بسیاری از افراد آسیب دیده در پلاسکو را در برعهده گرفت. تعداد زیادی از افراد در این حادثه ضربه دیدند. در آن زمان قطعا بیمارستان‎های دولتی توان درمان این افراد را برعهده نداشتند. زیرا با وجود عدم عمل به تعهدات توسط سایر بیمه‎ها شرایط مالی برای تأمین داروها و لوازم ضروری وجود نداشت.

در این لحظه نیز بیمارستان‎های مربوط به سازمان تأمین اجتماعی تمام این مسئولیت را برعهده گرفتند و از هیچ کمکی دریغ نکردند. در نهایت موفق شدند رضایت بسیاری از افراد و خانواده‎های آنها را نیز کسب نمایند.

تاکنون بیمه تأمین اجتماعی با تلاش‎های بسیار زیاد خود به گونه‎ای عمل کرده تا بیمه بیکاری اغلب افراد ضرر دیده در حادثه پلاسکو پرداخت شود. آمار و ارقام زیادی در این خصوص وجود دارد که خوشبختانه عملکرد خوبی را از این سیستم به نمایش می‎گذارد.

بیمه تأمین اجتماعی در این حادثه بر اساس نام اصلی خود یعنی بیمه‎ای که نیازهای اجتماعی را تأمین می‎کند عمل نمود. بسیاری از خانواده‎ها با وجود این بیمه شرایط عاطفی بسیار بد پس از حادثه پلاسکو را به فراموشی سپردند.

تلاش های بیمه تأمین اجتماعی در حادثه پلاسکو

پلاسکو پس از حادثه

بیش از پانصد نفر از افراد آسیب دیده در پلاسکو که از کار خود دست کشیده‎اند به سرعت بیمه بیکاری خود را نیز دریافت کردند. واحدهایی که در حادثه پلاسکو فعال بودند بر اثر این حادثه تخریب شدند. اما افراد فعال و بیمه شده‎ای را در خود داشتند که در زمره کارگاه‎های تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی بوده و این بیمه فعالیت‎های آنها را نیز مدنظر خود قرار داده و بیمه بیکاری افراد را متقبل شده است. بیمه تأمین اجتماعی حتی شرایط مناسبی را برای کارفرمایان در نظر گرفته و این فرصت را به آنها داده است تا بتوانند بدهی‎های خود را پرداخت نمایند.

نظر شما درباره  تلاش های بیمه تأمین اجتماعی در حادثه پلاسکو چیست؟ نظر خود را با ما به اشتراک بزارید.

منبع:

تی نیوز