داروخانه ها محلی تنها برای فروش داروها هستند اما اخیرا به فروش وسایل بهداشتی هم می پردازند که این خود جای بررسی بیشتری دارد.

داروها وسایلات مختلفی هستند که می توان برای فروش آنها در داروخانه ها اقدام نمود ، اما از سوی دیگر این داروها بر اساس تاریخ و تأییده های وزارت خانه ای و نرخ های مصوبی که دارند به فروش می رسند. می توان این نکته را هم نیز مدنظر قرار دارد که با استفاده از یک بررسی ساده به این نتیجه رسیدیم که داروخانه ها معوقات بیمه ای خود را با استفاده از فروش اقلام بهداشتی نیز جبران می نمایند. این می تواند یک راه برای جبران کمبودها باشد.

تعویق در پرداخت بیمه ها و فروش وسایل بهداشتی در داروخانه ها

معوقات بیمه ای یعنی اینکه بیمه ها در پرداختی های خود تعویق را سرلوحه کار قرار می دهند. برای این موضوع می توانیم به این نکته توجه نماییم که پس از ورود یک مشتری به داروخانه و تأیید دارو و مهر و تأیید بیمه او ، دارو به وی فروخته می شود و قیمت پایین تر بر اساس مصوبه دولت نیز از او گرفته می شود. اما در نهایت بیمه باید این پول را ابه داروخانه ها پرداخت نماید که متأسفانه در این کار سستی به خرج خواهد داد.

معوقات بیمه ای همانند گذشته در یک مدت زمان معین نیز پرداخت نخواهد شد. بنابراین می توانیم بگوییم که به نوعی این کسری ها در داروخانه ها برای پرداخت هزینه های روزمره داروخانه باید به نوع دیگری تأمین گردد. این راه را می توان با استفاده از فروش اقلام بهداشتی انجام داد.

در کشورهای دیگر زمانی که بیمه  شرایطی را در نظر می گیرد برای پرداخت آن به داروخانه ها در همان زمان تصویب شده این پرداخت معوقات باید انجام شود و نباید تا حدی انباشته شود که داروخانه ها برای فرار از آن به این روش ها روی آورند. این می تواند خود به نوعی راهی برای فرار از کسری ها باشد که اصول اداره یک داروخانه را زیر سؤال خواهد برد.

تعویق در پرداخت بیمه ها و فروش وسایل بهداشتی در داروخانه ها

در داروخانه ها هر دو نوع داروی ایرانی و خارجی نیز به فروش می رسد و بنابراین در این موضوع تحکیمی برای استفاده از داروهای خارجی وجود خواهد داشت. حتی داروخانه ها هم چنین اجازه ای ندارند تا داروهای خارجی را برای استفاده به مشتری توضیح دهند. در صورتی که پزشک برای بیمار خود یک داروی خارجی با قیمت بالاتر را درخواست کند قطعا داروساز و متصدی داروخانه نمی تواند از این درخواست سرباز زند. به همین دلیل برخی از مواقع داروها تحت پوشش بیمه قرار ندارند و باید پول بیشتری برای آن پرداخت نمود.

نظر شما درباره تعویق در پرداخت بیمه ها و فروش وسایل بهداشتی در داروخانه ها چیست؟ نظر خود را با ما به اشتراک بزارید.

منبع:

تی نیوز