اربعین یکی از زمان های بسیار حساس در کشور ما محسوب می شود که تعداد بسیار زیادی از زائران برای زیارت ببه عراق می روند و احتمال استفاده از خدمات بیمه ای هم گسترده خواهد بود.

از نظر قیمتی تفاوتی از سال گذ شته وجود ندارد و تمامی قیمت ها در همان وضعیت تعیین می شوند اما تعداد خدماتی که در اربعین در سال گذته به تأیید رسیده شده در سال جاری افزایش پیدا کرده اند که  قطعا موجب رضایت مردم می شود. بیمه مربوط به زائران می تواند طیف وسیعی از خدمات را شامل شود که از جمله آنها می توانیم به فعالیت های مربوط به بستری و هزینه های درمانی مربوط به آن ، علاوه بر این هزینه های مورد نظر هر نوع عمل جراحی که می تواند به دلیل عود بیماری یا حادثه رخ داده باشد در نهایت سقفی را مشخص خواهد کرد. این سقف تعیین شده می تواند عدد بیست و هفت میلیون و پانصد هزار تومان را شامل شود.

تعهدات بیمه ای در اربعین تا چه حدی گزارش می شود؟

اگر مشکلاتی در زمینه ی درمانی به صورت سرپایی به وجود آید که نیاز به خدمات بستری هم نباشد سقفی که برای آن در نظر گرفته اند و در حال حاضر هم تأیید شده نهایتا تا مبلغ دو میلیون و هفتصد و پنجاه هزار تومان خواهد بود. در صورتی که فوت اتفاق افتد و در زمان اربعین فرد پس از ورود به سفر خود به دلیل سختی راه یا عود بیماری فوت کند در نهایت دویست و چهل میلیون را پرداخت خواهند کرد. اما اگر از  کار افتادگی که می تواند کم یا زیاد باشد هم به تأیید رسد در نهایت سقف تعیین شده همان دویست و چهل میلیون تومان است.

تعهدات بیمه ای در اربعین تا چه حدی گزارش می شود؟

تعهداتی که برای بیمه تعیین شده تنها شامل یک سری از افراد می شود ، زیرا نیاز به دریافت اطلاعات اولیه داشته و علاوه بر آن می توان گفت که شاید اطلاعات فرد در سامانه سماح هم برای پیگیری بیشتر وجود داشته باشد. از این طریق هم حق بیمه پرداخت شده و هم آمار دقیقی در دسترس بیمه و سامان حجم و زیارت وجود دارد. فعالیت های سامان در عراق نسبت به دفعات پیش  دارای انسجام و نظم بیشتری است تا بتوانند این جمعیت بزرگ را به نوعی مدیریت کنند. قرار است تا سامانه ای جدید راه اندازی شود که بتوان با استفاده از آن تمامی مسیرها و فعالیت ها مربوط به زائران را کنترل نمود و حتی در موارد ضروری پیامی را هم ارسال کرد. این سامانه مصباح نامیده می شود و بر روی گوشی قابل نصب خواهد بود.

منبع:

تی نیوز

نظر شما درباره تعهدات بیمه ای در اربعین چیست؟ نظر خود را با ما به اشتراک بزارید.