با نزدیک شدن به دوران تحریم ها باید حتی از طریق بکار گرفتن فعالیت‎های مربوط به بیمه‌ها نیز مقاومتی را برای این مسئله ایجاد نمود.

بیمه‎ها می‎توانند یکی از بخش‎های یاری دهنده در هر زمینه‎ای باشند، زیرا آنچه که با آن ارتباط نزدیکی دارند مردم می‎باشد. مردم خواسته‎های متفاوتی دارند و بیمه‎ها می‎توانند این خواسته‎ها را به نوعی پاسخ دهند. بنابراین از این خاصیت آنها باید حمایت شود تا در دوران تحریم‎ها هم بتوان به نوعی آنها را پوشش داد. مردمی که تحت پوشش بیمه  قرار دارند درصد زیادی از جامعه را تشکیل می‎دهند که با اهداف مختلفی در بیمه‎ها ثبت نام نموده‎اند، برهمین اساس بسیار خوب است که بتوانیم این اعتماد را ارج بنهیم.

تحریم ها و نقش بیمه تأمین اجتماعی

دسته زیادی از مردم  در شهرها، روستاها، حتی در کوه‎ها و عشایر زندگی می‎کنند، اما با یک امید تحت پوشش بیمه قرار دارند که بیمه بتواند شرایط زندگی آنها رابهتر کند و راهی برای کسب درآمد و کاهش هزینه‎های ناشی از خسارتهای احتمالی آنها باشد. اقتصاد مقاومتی که نمونه آن را در سالهای گذشته انجام دادیم در این رابطه هم صدق می‎کند. بیمه‎ها می‎توانند از بسیاری خرج‎های اضافی پیشگیری کنند. بنابراین آسیب‎های ناشی از تغییرات اقتصادی را به شکل مطلوبی کاهش خواهند داد.

تحریم ها و نقش بیمه تأمین اجتماعی

برای کمتر تأثیر گذاشتن بیمه‎ها بر روی فعالیت‎های مورد نظر بهتر است تا بیمه تأمین اجتماعی را در نقشی حمایت کننده در نظر داشته باشیم. اگر بیمه بتواند شرایط موجود را بهبود ببخشد دیگر ترسی برای مردم باقی نخواهد ماند. آمریکا در هر زمان که بتواند تحریم‎های مختلفی را نشان می‎دهد اما اینکه چنین تحریم هایی و چنین تهدیدهایی تا چه اندازه صحت دارند در آینده مشخص خواهد شد. باید بتوان راه‌های پیشگیری کننده را تشخیص داد.

تحریم ها و نقش بیمه تأمین اجتماعی

بیمه تأمین اجتماعی باید اولویت خود را برای پیشگیری از آسیب‎های اقتصادی تحریم ها به افراد اختصاص دهد که معمولا از نظر مالی در وضعیت بدتری قرار دارند. این اقشار در کوچک‎ترین تغییر بازار به شدت ضربه خواهند خورد. از همین رو حمایت از آنها تأٍیر مهمی دارد، زیرا به نوعی تولید کننده به شمار می‎روند. این قشر از مردم کارفرمایی ندارند تا از آنها حمیات به عمل آورند بنابراین حمایت بیمه‎ای در این زمینه بسیار مهم تلقی می‎شود.

نظر شما درباره تحریم ها و نقش بیمه تأمین اجتماعی چیست؟ نظر خود را با ما به اشتراک بزارید.

منبع:

تی نیوز